U bent hier

Missie

Kwaliteitsvol onderwijs vormt de basis voor ontwikkeling. VVOB bouwt aan een rechtvaardige wereld waarin overheden in staat zijn om het fundamentele recht op kwaliteitsvol onderwijs te garanderen en te realiseren, en dit voor elke lerende, zonder enige vorm van discriminatie.

VVOB’s definitie van kwaliteitsvol onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs biedt aan alle leerlingen de capaciteiten die zij nodig hebben om economisch productief te worden, om in een duurzaam levensonderhoud te voorzien, om bij te dragen aan een vreedzame en democratische samenleving en om het individuele welzijn te verbeteren. De specifieke leerresultaten die nodig zijn, hangen af van de context. Algemeen gesproken moet er op het einde van het basisonderwijs een minimumniveau worden behaald voor taal- en rekenvaardigheid, wetenschappelijke basiskennis en levensvaardigheden. Capaciteitsontwikkeling om de kwaliteit te verbeteren van leerkrachten en andere betrokkenen bij het onderwijs is cruciaal doorheen dit proces.

Visie

VVOB zorgt voor kwaliteitsversterking van onderwijs door:

 • Capaciteitsversterking van overheden met onderwijsbevoegdheid en andere aan-onderwijs-gerelateerde actoren in onze partnerlanden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Dit gebeurt via technische assistentie door lokale en internationale experten.
 • Het verbinden van deze actoren tussen de partnerlanden, en tussen "het Noorden" en de partnerlanden. Op die manier faciliteert VVOB kennisuitwisseling tussen partners met een gelijkaardige opdracht.
 • Het inspireren van onderwijsactoren in Vlaanderen en onze partnerlanden inzake gelijke onderwijskansen, gebaseerd op wereldwijd onderzoek, ervaringen en expertise.

6 cruciale dimensies van kwaliteitsvol onderwijs volgens VVOB

 1. Equity: persoonlijke en sociale omgevingsfactoren (zoals gender, etnische afkomst of socio-economische status) zijn geen leerbarrières.
 2. Contextgebondenheid en relevantie: oplossingen voor en aanpassingen aan het onderwijssysteem zijn gebaseerd op de noden van een land en/of gemeenschap.
 3. Kindvriendelijk lesgeven en leren: onderwijs is gericht op het kind en helpt hen hun maximaal potentieel te bereiken.
 4. Duurzaamheid: capaciteitsversterking van lokale onderwijsinstellingen verankert de veranderingen op institutioneel niveau.
 5. Evenwichtige aanpak: de ontwikkeling van een evenwichtig geheel aan capaciteiten bij leerlingen draagt bij tot hun economische productiviteit, een duurzaam levensonderhoud en een vreedzame en democratische samenleving.
 6. Leerresultaten: een resultaatsgerichte aanpak verzekert dat leerlingen een minimum aan vaardigheden hebben ontwikkeld.

Waarden

 • Kwaliteit in resultaten en in leren
 • Integriteit in professionele relaties en in leiderschap
 • Respect voor lokaal beleid, mensen en planeet
 • Engagement voor kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen
 • Innovatie in het aanpakken van complexe uitdagingen
VVOB is ervan overtuigd dat onderwijs maar kwaliteitsvol kan zijn als het ook gelijkheid realiseert, en gendergelijkheid in het bijzonder