U bent hier

België - Scholenbanden
Titel: 
Scholenbanden
Locatie: 
Vlaamse Gemeenschap
Timing: 
Continuous
Budget: 
€164,000 voor 2018
Donor: 
Vlaanderen; Brussel
Sector: 
Lager onderwijs; secundair onderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET) en schoolleiders; Sustainable Development Goals; wereldburgerschap; milieu en duurzaamheid; kinderrechten
Context: 

De laatste jaren groeide de interesse bij Vlaamse scholen in de Sustainable Development Goals (SDGs) en om een partnerschap aan te gaan met een school in het buitenland. Ze verwijzen naar twee doelstellingen. Enerzijds willen ze de SDGs en het Zuiden in de klas binnenbrengen, anderzijds willen ze hun solidariteitsgevoel met het Zuiden omzetten in concrete acties.

Maar vaak ontbreekt het deze scholen aan de nodige contacten, competenties en middelen om deze samenwerkingsideeën te vertalen in een succesvol en duurzaam partnerschap. Ondersteuning van een externe actor is daarom meer dan wenselijk.

Doelstelling: 

Scholen ontwikkelen duurzame Noord-Zuid scholenbanden die een forum creëren voor educatieve en interculturele uitwisseling. Hierdoor worden de wereldburgerschapscompetenties van alle betrokkenen, in de eerste plaats van de leerlingen, gestimuleerd.

Werkwijze: 

Het Scholenbandenprogramma draait rond de versterking van leerkrachten, schoolleiders en andere betrokken individuen in een schoolgemeenschap, zowel in Noord als Zuid, om tot een beter begrip te komen van de realiteit en uitdagingen van de ander, en om daar op een positieve manier mee om te gaan. Leerkrachten worden ondersteund om de scholenband aan te wenden in de les om verandering te stimuleren in hun leerlingen.

Het programma heeft drie pijlers:

  • Kwaliteitsvolle ondersteuning en begeleiding van de scholenbanden zodat ze succesvol kunnen evolueren tot succesvol partnerschappen
  • Doeltreffende communicatie over Scholenbanden zodat scholen geïnspireerd worden om er zelf een op te starten of om hun bestaande scholenband te versterken
  • Een kader voor kwaliteitsvolle opvolging en evaluatie zodat nieuwe manieren voor betere ondersteuning kunnen geïdentificeerd worden