U bent hier

Titel: 
International Lesson Study for TPD on Global Competences
Locatie: 
België en Zambia
Timing: 
2020
Budget: 
€20.000
Donor: 
België (via eNSPIRED); Vlaanderen (via Scholenbanden); Enabel (via Kruit)
Sector: 
Kleuteronderwijs; lager onderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (PRESET); wereldburgerschap
Context: 

Sinds 1 september 2019 maken “burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven” en “competenties inzake duurzaamheid” deel uit van de sleutelcompetenties van het secundair onderwijs. Hieronder vallen ook wereldburgerschapscompetenties, zoals het kunnen innemen van verschillende perspectieven, en het begrijpen van de impact van globale uitdagingen op het lokale niveau.

Om te zorgen dat toekomstige leerkrachten deze competenties zelf beheersen, is een verankering van wereldburgerschap in de lerarenopleidingen en bijscholing van lerarenopleiders nodig. Daarnaast kunnen niet-westerse perspectieven op wereldburgerschap een verrijking zijn voor de Vlaamse lerarenopleidingen, onder andere via een internationale dialoog met andere lectoren.

Doelstelling: 

Lerarenopleiders hebben versterkte wereldburgerschapscompetenties dankzij internationale samenwerking, gebaseerd op de contacttheorie. Wederzijds leren en perspectieven uit andere contexten binnenbrengen in het curriculum staan voorop.

Partners: 
Werkwijze: 

Het Lesson Study project kadert binnen een partnerschap tussen een hogeschool in België (Howest) en een hogeschool in Zambia (Malcolm Moffat College of Education). Deze hogescholen bieden lerarenopleidingen aan.

Het project kent drie fases:

  1. Via de methodiek van Lesson Study werken lerarenopleiders in België en lerarenopleiders in Zambia een les uit rond een duurzaamheidsthema dat past binnen hun eigen curriculum. Wanneer de les gegeven wordt door één lerarenopleider, observeren de collega-docenten. Achteraf wordt de les uitvoerig geëvalueerd (inclusief feedback van de studenten), herwerkt en opnieuw gegeven en geëvalueerd. In een tweede fase wordt dit proces herhaald in het andere land, in de andere hogeschool.

  2. Monitoring en evaluatie brengt het effect van de acties in kaart.

  3. De resultaten worden breed verspreid via de kanalen van VVOB, Kruit en Djapo.

Aan het einde van het Lesson Study project...

  • zijn niet-westerse perspectieven op inhouden die aan bod komen in de lerarenopleidingen (en bij uitbreiding op global education) naar België gebracht en omgekeerd;
  • heeft de samenwerking tussen de hogescholen en de lerarenopleiders geleid tot de uitbouw van gelijkwaardige partnerschap, het verruimen van de blik op de wereld en de ontwikkeling van wereldburgerschapscompetenties van de lerarenopleiders;
  • werd de lespraktijk en lesmethodieken rond duurzaamheidsthema’s van Vlaamse en internationale lerarenopleiders verbeterd.