U bent hier

Titel: 
International Dialogue on Equity in Education (eNSPIRED)
Locatie: 
Vlaamse Gemeenschap
Timing: 
2017-2021
Budget: 
€ 1,175,000
Donor: 
België
Sector: 
Transversaal
Focus: 
Professionele ontwikkeling van alle Vlaamse onderwijsactoren; gelijke onderwijskansen
Context: 

Onderwijsuitdagingen zijn wereldwijd gedeeld. Ook Vlaanderen kent moeilijkheden rond gelijke onderwijskansen. Via dialoog met haar onderwijspartners in het Zuiden rond onderwerpen zoals inclusief onderwijs, hoe de meest kwetsbare leerlingen bereiken en gender, doelt VVOB erop om Vlaamse lerarenopleiders en pedagogisch begeleiders te inspireren met nieuwe praktijken om gelijke onderwijskansen te bevorderen.

Bovendien zorgt dit uniek format voor uitwisseling voor gestimuleerde wereldburgerschapscompetenties in de Vlaamse deelnemers en een breder draagvlak voor internationale samenwerking.

Doelstelling: 

Lerarenopleiders en pedagogisch begeleiders delen en gebruiken onderwijspraktijken uit het globale Zuiden als instrument om de wereldburgerschapscompetenties van (student)leerkrachten te versterken, en om gelijke onderwijskansen te bevorderen.

Werkwijze: 

Het eNSPIRED-programma versterkt Vlaamse onderwijspartners in hun aanpak van uitdagingen rond diversiteit, gelijke onderwijskansen en internationalisering.

VVOB heeft structurele partnerschappen met Vlaamse hogescholen die lerarenopleidingen aanbieden, en met pedagogische begeleidingsdiensten. Deze onderwijsinstellingen en expertiseorganisaties op het gebied van o.a. diversiteit, gender en gelijke onderwijskansen verlenen vanop afstand hun expertise aan de Zuidprogramma's van VVOB en op terrein voor specifieke ondersteuning.

Deze instellingen zijn hoogst relevant voor het Vlaams onderwijssysteem. Ze zijn VVOB's partners in de Zuidprogramma's, maar zijn tegelijkertijd ook de doelgroep van het eNSPIRED-programma. Door samen te werken met lerarenopleidingen en pedagogische begeleidingsdiensten bereiken we meteen ook studentleerkrachten en bestaande leerkrachten, wat voor een groot multiplicatoreffect zorgt.

Het programma bestaat uit drie pillaren:

  • Kritische reflectie op de eigen praktijken en attitudes bevorderen, en op hoe onderwijs georganiseerd is/zou moeten worden, tijdens gastcolleges en leerweken met onderwijsexperts uit het globale Zuiden.
  • Facilitatie van een Community of Practice waar Vlaamse lerarenopleiders en pedagogisch begeleiders ideeën kunnen uitwisselen over hoe ze de ervaringen die ze opdeden tijdens hun terreinopdrachten kunnen verspreiden in hun eigen organisaties.
  • Onderwijzers en anderen inspireren met verschillende media over diversiteit en gelijke onderwijskansen op een open platform: www.enspired.net.

Aan het einde van het eNSPIRED-programma:

zullen Vlaamse lerarenopleidingen en pedagogisch begeleidingsdiensten:

  • kennis, ervaringen en good practices uitwisselen over inclusief en kwaliteitsvol onderwijs met hun evenknieën uit het Zuiden.
  • leerervaringen van hun Zuidmobiliteit inbedden in het werk van hun lerarenopleiders en pedagogisch begeleiders.
  • de inspirerende onderwijspraktijken uit het Globale Zuiden die te vinden zijn op www.enspired.net gebruiken voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten, lerarenopleiders en pedagogisch begeleiders.