U bent hier

Cambodia - SMART
Titel: 
Strengthening Maths Results and Teaching (SMART)
Locatie: 
Provincies Phnom Penh, Battambang, Kandal, en Kampong Cham
Timing: 
2017 - 2021
Budget: 
€ 3,868,000
Donor: 
België
Sector: 
Lager onderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (PRESET); gelijke onderwijskansen
Context: 

Cambodja heeft de laatste tien jaar een positieve evolutie doorgemaakt wat onderwijs betreft. Onderwijstoegang tot lager onderwijs is bijna universeel, en het evenwicht tussen het aantal meisjes en het aantal jongens op school is ook verbeterd.

Toch zijn er nog een aantal obstakels te overwinnen als het land een inclusief en kwaliteitsvol onderwijssysteem wil bereiken, zoals SDG 4 vooropstelt. Nog teveel leerlingen blijven in het eerste leerjaar zitten, en schooluitval blijft problematisch hoog in bepaalde regio's. Nationaal en internationaal onderzoek toont aan dat Cambodjaanse lagere schoolleerlingen nog niet op hetzelfde niveau zitten als hun gelijken in andere landen, voornamelijk wat leeruitkomsten in wiskunde betreft.

Leerkrachten hebben niet de nodige pedagogical content knowledge (PCK) (de competentie om vakinhoud en vakdidactiek te verenigen om een optimaal begrip te bekomen van dat vak bij de leerlingen) van wiskunde, noch een voldoende beheersing van klasmanagement. Daarom moeten lerarenopleidingen inzetten op een verbetering van hun opleidingsaanbod.

Doelstelling: 

Startende lagere schoolleerkrachten hebben na hun lerarenopleiding de competenties om de kwaliteit van lesgeven en leren in wiskunde voor alle lagere schoolleerlingen te verbeteren.

Partners: 
Werkwijze: 

Het SMART-programma draait rond het versterken van de initiële lerarenopleidingen en de lespraktijken van lagere schoolleerkrachten, voornamelijk wat wiskunde en klasmanagement betreft.

Het programma heeft drie pillaren:

  • Wiskundetraining voor leerkrachten verbeteren.
  • Verzekeren dat leerkrachten rekening houden met de verschillende leerniveaus van alle leerlingen.
  • Verzekeren dat de lerarenopleidingen (de TECs) meer aandacht besteden aan lespretaties, gender en milieu.

Het programma bereidt toekomstige lagere schoolleerkrachten voor om een effectieve klassenomgeving te creëren waarin alle leerlingen tot leren komen.

Aan het einde van het SMART-programma:

Heeft het Ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport (MoEYS) wiskundehandboeken ontwikkeld die rekening houden met gender en gelijke onderwijskansen.

Hebben lerarenopleiders Wiskunde en als gevolg ook hun studentleerkrachten:

  • versterkte PCK in wiskunde, alsook gender en aangepast lesmateriaal beter gebruiken.
  • verbeterde skills in positieve discipline en flexbel groeperen.

Kunnen studentleerkrachten genieten van mentoring door hun docenten en stagebegeleiders over effectief klasmanagement.

Hebben directeurs van de TECs en die van de praktijkscholen versterkte competenties om de lesprestaties in hun school te ondersteunen, en om meer aandacht te vestigen op gender en milieu.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Cambodja de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Cambodja team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.