U bent hier

Cambodia - TIGER
Titel: 
Teaching for Improved Gender Equality and Responsiveness (TIGER)
Locatie: 
Battambang provincie
Timing: 
2017-2020
Budget: 
€782,834
Donor: 
België; Europese Unie
Sector: 
Lager onderwijs; secundair onderwijs
Focus: 
Schoolgerelateerd gendergerelateerd geweld; genderresponsief onderwijs; professionele ontwikkeling van leerkrachten (PRESET en INSET) en schoolleiders; gelijke onderwijskansen
Context: 

Geweld tegen meisjes en vrouwen is in Cambodja nog steeds een groot probleem, in stand gehouden door traditionele gendernormen. Scholen, thuissituaties en de bredere omgeving zijn milieus die genderidentiteiten en -relaties op basis van sociale ongelijkheid in de hand werken. School- en gendergerelateerd geweld (school-related gender-based violence, SRGBV) is een belangrijk obstakel voor gendergelijkheid.

Onderwijs is cruciaal in het versterken en transformeren van de levens van jongeren, vooral van meisjes. Maar courante SRGBV ondermijnt het bereiken van kwaliteitsvol, inclusief en billijk onderwijs voor meisjes en jongens. Leerkrachten en schoolleiders spelen een fundamentele rol in praktijken, attitudes en waarden te veranderen, zoals o.a. het aanleren aan hun leerlingen van gendergelijkheid, geweldloos gedrag en hoe je 'verschillen' aanvaardt. Onderwijsactoren in Cambodja zijn zich hiervan bewust, maar geven zelf aan onvoldoende uitgerust te zijn om veiligere (school)omgevingen voor en positieve houdingen tegenover meisjes te creëren.

De geplande hervorming van de lerarenopleiding is de uitgelezen kans om studentleerkrachten genderresponsieve pedagogie aan te leren.

Doelstelling: 

Het TIGER-project verzekert dat leerlingen uit het lager onderwijs en de eerste jaren van het secundair onderwijs beschermd zijn van schoolgerelateerd, gendergerelateerd geweld zodat ze op gelijke voet kunnen participeren aan alle aspecten van het leven, op school en thuis.

Werkwijze: 

Het TIGER-project transformeert de lerarenopleiding (Teacher Education College - TEC) en 40 scholen in de Battambang provincie in expertisecentra voor genderresponsief onderwijs.

Het project draait rond de verbetering van de intiële lerarenopleiding en de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders. Het doel is dat ze de capaciteit hebben om de belangrijkste aspecten in het schoolleven waar gender een rol speelt, kunnen identificeren. Ze krijgen instrumenten aangereikt om gendervooroordelen aan te pakken door het veranderen van houdingen en overtuigingen.

Het project heeft drie pillaren:

  • Ontwikkeling van een Actiegids voor een gederresponsieve transformatie van scholen tot veilige en leervriendelijke omgevingen
  • Verbeterde kennis en praktijken van studentleerkrachten, inset leerkrachten en schoolleiders om genderresponsieve omgevingen te creëren
  • Organisatie van een campagne (outreach, bewustmaking en communicatie) over de preventie en bescherming van meisjes tegen alle soorten geweld

Een belangrijk aspect van het TIGER-project is de steun, zowel financieel als technisch, die gegeven wordt aan derden van de Battambang Education Support Team. Die vijf lokale ngo's transformeren zo zelf een extra 20 scholen tot genderresponsieve scholen.

Aan het einde van het TIGER-project:

  • Heeft een consultatieve groep van vertegenwoordigers van de belangrijkste onderwijsactoren (zijnde de partnerorganisaties en het ministerie van Onderwijs) de Actiegids ontwikkeld, gepiloteerd en verspreid.
  • Hebben lerarenopleiders van de TEC in Battambang versterkte competenties om studentleerkrachten genderresponsief te maken, gebruikmakend van de Actiegids.
  • Ondersteunt het management van de TEC haar lerarenopleiders in de uitvoering van de Actiegids.
  • Hebben leerkrachten, schoolleiders en leden van de schoolcomités versterkte capaciteiten om hun scholen genderresponsief, veilig en leervriendelijk te maken voor alle leerlingen.
  • Hebben leerkrachten en schoolleiders de Actiegids succesvol uitgevoerd in hun lessen en bredere professionele context, ondersteund door coaching en peer learning modaliteiten.
  • Hebben vijf lokale ngo's de capaciteiten om zelf scholen te transformeren in genderresponsieve scholen. Zo wordt de duurzaamheid van het project gewaarborgd.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Cambodja de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Cambodja team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.