U bent hier

DR Congo - Institutionele capaciteitsontwikkeling in het technisch landbouwonderwijs
Titel: 
Institutionele capaciteitsontwikkeling in het technisch landbouwonderwijs
Locatie: 
Onderwijsprovincies Bandundu 2, Kin Est en Bas Congo 2 + Nationaal
Timing: 
2014 - 2016
Budget: 
Gepland 2014-2016: €2.874.750
Donor: 
Belgische federale overheid (DGD)
Focus: 
Secundair technisch en beroepsonderwijs, Professionalisering van leerkrachten, Schoolleiderschap, Strategische ondersteuning
Context: 

Het ministerie van Onderwijs zet in op de verbetering van haar systeem voor technisch en beroepsonderwijs in het algemeen en in het bijzonder op landbouwonderwijs. De opleiding van leerkrachten staat hoog op de beleidsagenda. Het huidige lerarenkorps is vaak het product van louter secundair onderwijs en beschikt dus niet over de nodige pedagogische en didactische competenties. Het gevolg is dat leerkrachten teruggrijpen naar theoretische en niet-praktijkgerichte methodes. Deze staan ver af van het dagelijks leven van studenten en de vraag van de arbeidsmarkt. Onderzoek toont aan dat het aantal leraars zonder pedagogische opleiding piekt tot 60%. Daarnaast missen leerkrachten technische competenties.

Binnen het secundair beroeps- en technisch onderwijs, en binnen het landbouwonderwijs in het bijzonder, is gender een belangrijke uitdaging. In de DR Congo oefenen vooral de vrouwen landbouwtaken uit. Desondanks zijn vrouwen bijna niet terug te vinden in de landbouwopleidingen, die leiden tot kwalificaties en dus tot een hogere status en betere verloning.

Doelstelling: 

Leerkrachten in het secundair technisch en beroepsonderwijs bereiden leerlingen voor op waardig werk volgens de noden van de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Partners: 

Strategische partner

 • Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel

Operationele partners

 • Service National de Formation (SERNAFOR)
 • Direction des Programmes Scolaires et Matériel Didactique (DIPROMAD)
 • Provinciale inspectiediensten in de onderwijsprovincies Bandundu 2, Kin Est en Bas Congo 2
Werkwijze: 

In de DR Congo zet VVOB in op capaciteitsontwikkeling van partners die actief zijn rond de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders in het landbouwonderwijs en rond het verzorgen van een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dit programma heeft vier resultaatsgebieden.

 • In het eerste resultaat ondersteunt VVOB de Service National de Formation (SERNAFOR). Dit is de vormingsdienst van het departement Inspectie van het ministerie van Onderwijs (Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel). SERNAFOR is onder andere verantwoordelijk voor de nascholing van provinciale inspecteurs. Deze zorgen op hun beurt voor de nascholing van leerkrachten in het landbouwonderwijs. VVOB ondersteunt SERNAFOR in zijn capaciteiten om de provinciale inspectiediensten bij te staan bij de realisatie van een kwaliteitsvol vormingsaanbod voor leerkrachten landbouwonderwijs. Een competentiegerichte benadering, gender en milieu zijn hierbij speciale aandachtspunten.
   
 • In het tweede resultaat ondersteunt VVOB de nationale controledienst binnen het departement Inspectie bij de versterking van de provinciale inspectiediensten opdat deze laatste de technische landbouwscholen op een adequate wijze kunnen evalueren. Ook hier zijn de competentiebenadering, gender en milieu speciale aandachtspunten.
   
 • In het derde resultaat ondersteunt VVOB de Direction des Programmes Scolaires et Matériel Didactique (DIPROMAD) in haar inhoudelijke, organisatorische en logistieke capaciteiten om didactisch materiaal op te stellen conform de competentiebenadering en met inbegrip van gender en milieu, en deze te bezorgen aan de landbouwleerkrachten.
   
 • In het vierde resultaat ondersteunt VVOB de provinciale inspectiediensten in de onderwijsprovincies Bandundu 2, Kin Est en Bas Congo 2. Doel is om hen in staat te stellen de schooldirecties van een aantal pilootscholen te ondersteunen bij de realisatie van:
  • vrouwvriendelijke landbouwscholen
  • en een betere aansluiting van deze scholen bij het lokale bedrijfsleven, gericht op de competentieontwikkeling van leraars, ondernemerschap en stages.