U bent hier

DR Congo - Journées Portes OuVERTES
Titel: 
Bewustzijn creëren over de rol van duurzame landbouw voor biodiversiteit
Locatie: 
Onderwijsprovincies Kinshasa-Est, Bas-Congo II (nu Kongo Central II) en Bandundu II (nu Kwilu)
Timing: 
2015
Budget: 
€ 20,000
Donor: 
België (DGD; Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen); de Democratische Republiek Congo
Sector: 
Secundair technisch en beroepsonderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van schoolleiders, leerkrachten (INSET) en pedagogisch adviseurs; onderwijs voor duurzame ontwikkeling; duurzame landbouw; gelijke onderwijskansen
Context: 

De Democratische Republiek Congo (DRC) is een van de belangrijkste landen in Afrika voor het behoud van biodiversiteit gezien haar gigantische ecologische rijkdom. Landbouw heeft op verschillende manieren effect op biodiversiteit, sommige schadelijk. Zo blijkt landbouw een van de belangrijke oorzaken van ontbossing te zijn in de DRC.

Tegelijkertijd is landbouw een cruciale economische sector: ongeveer 70 procent van de Congolese bevolking wordt erdoor tewerkgesteld. Landbouwonderwijs bereidt de jeugd voor op dit soort jobs. Het leert haar studenten de nodige vaardigheden om landbouwproductie te bevorderen, transformatietechnologieën en hoe ze hun eigen landbouwondernemingen kunnen opzetten. Om de DRC's rijke biodiversiteit te beschermen, is het belangrijk dat de volgende generatie boeren mee is met duurzame landbouwtechnieken.

Onderwijzers moeten overtuigd zijn van het belang van duurzame landbouw, net zoals studenten en hun ouders. Dit project focust op scholen in gebieden waar ontbossing door bestaande landbouwpraktijken behoorlijk hoog is.

Doelstelling: 

Het project creëert bewustzijn over de bedreiging die bestaande landbouwpraktijken vormen voor biodiversiteit, en promoot duurzame landbouw bij onderwijzers (onder wie provinciale pedagogisch adviseurs, schoolleiders, leerkrachten, studenten, ouders en de bredere schoolgemeenschappen zoals buren en de privésector) van geselecteerde scholen in Kinshasa, Bas-Congo en Bandandu.

Partners: 
 • Ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté (MEPS-INC)
 • Ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel (MINETP)
 • 3 provinciale Inspectiediensten (IPP)
 • Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable
 • Centre d’Echange d’Informations de la RD Congo – Convention sur la diversité biologique (CHM RDC)
Werkwijze: 

Het Journées Porters OuVERTES project draait rond bewustmaking over duurzame landbouw bij lokale onderwijsgemeenschappen. Het maakt deel uit van een breder capaciteitsversterkend traject dat de mogelijkheden tot professionele ontwikkeling van deze onderwijzers verbetert.

Het capaciteitsversterkend traject heeft drie pillaren:

 • Vorming rond duurzame landbouw introduceren op schoolniveau door middel van training en coaching van leerkrachten en hen te voorzien van leermateriaal dat duurzame landbouw promoot.
 • Bewustmaking over de rol van duurzame landbouw in het behoud van biodiversiteit door de organisatie van Journées Portes OuVERTES - 'Groene Opendeurdagen' - op scholen.
 • Versterking van de insitutionele linken tussen de centrale actoren van het landbouwonderwijssysteem en die van biodiversiteit en natuurbehoud door middel van het opbouwen van relaties, miniseminaries en samenwerking tijdens de organisatie van de Journées Portes OuVERTES.

​​​Aan het einde van het project:

 • werden meer dan 1000 onderwijzers, studenten en ouders bereikt op de Journées Portes OuVERTES.
 • werd een poster voor een theaterstuk over duurzame landbouw ontworpen.
 • werd een poster en een brochure met 12 activiteiten voor biodiversiteit ontwikkeld.
 • is de relatie tussen VVOB, het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Milieu versterkt.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB DR Congo de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB DR Congo team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.