U bent hier

DR Congo - Researching awareness of biodiversity
Titel: 
Onderzoek over de effecten van bewustzijnscampagnes in landbouwscholen en hun omgeving in Kongo Central over het belang van duurzame landbouw voor biodiversiteit
Locatie: 
Onderwijsprovincies Kongo Central I en Kongo Central II
Timing: 
Januari tot juni 2017
Budget: 
€ 9,550
Donor: 
Direction de Développement Durable du Ministère de l’Environnement (DR Congo); Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Sector: 
Secundair technisch en beroepsonderwijs
Focus: 
Onderwijs voor duurzame ontwikkeling; duurzame landbouw; gelijke onderwijskansen
Context: 

De DR Congo heeft een enorm rijke biodiversiteit, maar het wordt bedreigd door ontelbare actoren die zich niet bewust zijn van hun rol in diens ondergang. Er is momenteel geen meetbare methode om te weten of bewustzijnsactiviteiten over het belang van biodiversiteit effectief zijn.

Doelstelling: 

Het bewustzijn over biodiversiteit in landbouwscholen en hun omgevingen in kaart brengen.

Partners: 
Werkwijze: 

Het project onderzoekt hoe het project 'Journées Portes OuVERTES' (2014-2015) een impact had op landbouwscholen en hun omgevingen, meer specifiek over hun kennis, houding en praktijken rond biodiversiteit.

Het project heeft drie pillaren:

  • Indicatoren ontwikkelen om de kennis, houding en praktijken gerelateerd aan biodiversiteit van actoren in landbouwscholen te meten
  • Een enquête voorbereiden en uitvoeren om de huidige waarde van die indicatoren te bepalen
  • Een heldere en effectieve interventiestrategie voorstellen voor toekomstige activiteiten

Aan het einde van deze studie:

  • toont een stand van zaken de omvang van het bewustzijn over biodiversiteit in landbouwscholen, gebruikmakend van impactindicatoren
  • is een samenwerkingsverband met een universiteit of hogeschool opgezet voor de uitvoering, analyse en intepretatie van de resultaten van de studie
  • is het rapport en de analyse gedeeld met de betrokken actoren (ministerie, organisaties, gemeenschap) en zijn aanbevelingen gedaan

Deze studie bepaalt de te nemen weg wat betreft het effectief bevorderen van bewustzijn over biodiversiteit in het kader van de Congolese nationale strategie en het actieplan voor biodiversiteit.