U bent hier

DR Congo - TVET Strategy
Titel: 
Stratégie Spécifique à l’Enseignement Technique et à la Formation Professionnelle en République Démocratique du Congo – Strategie voor technisch onderwijs en professionele training in de DRC
Locatie: 
Nationaal
Timing: 
2014 – 2015
Budget: 
€ 172,874
Donor: 
België (BTC)
Sector: 
Secundair technisch en beroepsonderwijs
Context: 

De DRC heeft te kampen met een groeiende werkloosheid, vooral van ongeschoolde jongeren. Kwaliteitsvol technisch en beroepsonderwijs (technical and vocational education and training - TVET) biedt een vlotte overgang van school naar werk voor zowel jongeren als volwassenen.

Maar TVET in de DRC staat voor drie grote uitdagingen:

 • Het beantwoordt niet aan de noden van bedrijven en de bevolking, noch is het aangepast aan de geografische en sociaaleconomische context.
 • Pedagogische en structurele hervormingen en vernieuwingen zijn niet effectief als het aankomt op de overgang van school naar werk.
 • Het hele TVET-systeem wordt georganiseerd door verschillende ministeries die geïsoleerd van elkaar werken met hun eigen curricula, evaluaties en certificaten. Het gebrek aan institutionele en strategische regulering zorgt voor weinig hoop op verandering.

Om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een overkoepelende strategie nodig die de harmonisering beoogt van het onderwijsbeleid en een juridisch kader voor TVET.

Doelstelling: 

De overheid van de DRC ondersteunen in de ontwikkeling van een onderwijsbeleid voor de TVET subsector.

Partners: 
 • Ministerie van lager, secundair en professioneel onderwijs (EPSP)
 • Interministriële commissie voor TVET
Werkwijze: 

VVOB kreeg de opdracht van BTC om een TVET-strategie te ontwikkelen voor de DRC.

VVOB voerde die opdracht uit in drie fases:

 • Eerst werd het TVET-landschap in kaart gebracht. Deze studie hield een mapping in van de subsectoren, een analyse van de sterktes en uitdagingen van de ministeries en trainingsorganisaties die met TVET te maken hebben, en een complementaire enquête over informele trainingsmogelijkheden in drie communes in Kinshasa.
 • Daarna werd een strategisch plan geformuleerd met bijhorende doelen en strategieën. Vertegenwoordigers van de ministeries die te maken krijgen met TVET werden hierbij betrokken. De civiele maatschappij kreeg de kans om aanpassingen te maken aan het plan en deze te valideren.
 • Een gebudgeteerd actieplan werd voorbereid dat doelen op middellange termijn voor de uitvoering van de TVET-strategie vooropstelt. Dit werd gedaan in samenwerking met experts van de betrokken ministeries.

De TVET-strategie, ontwikkeld in samenwerking met BIEF (Bureau d'Ingénierie en Education et et Formation), heeft vier pillaren:

 • De strategie maakt technisch onderwijs en training toeganklijk, billijk en relevant voor de arbeidsmarkt.
 • De strategie versterkt ondernemingszin bij jongvolwassenen.
 • De strategie creëert een gunstige omgeving voor een robuust onderwijssysteem met kwaliteitsvolle trainingsmogelijkheden.
 • De strategie zet een pilootkader voor de geharmoniseerde uitvoering op.

Deze strategie is geen afgewerkt product, maar moet gebruikt worden door de relevante actoren om te werken naar een gedeeld doel.