U bent hier

Ecuador - Aligning technical education with economic reality
Titel: 
Renovación de la oferta formativa del Bachillerato Técnico en el marco de la matriz productiva - Hervorming van het tso-aanbod in overeenstemming met nationale en lokale productiestructuren
Locatie: 
Nationaal
Timing: 
2015 – 2016
Budget: 
USD 157,932
Donor: 
Ecuador
Sector: 
Secundair technisch en beroepsonderwijs
Focus: 
Ontwikkeling van curricula
Context: 

Ecuadors Ministerie van Onderwijs is aan een hervorming van haar technische scholen bezig. Een van de strategieën op middellange termijn tijdens dit proces is de heroriëntatie van de afstudeeropties in tso. Het doel is coherentie tussen wat studenten op technische scholen kunnen leren en wat lokale productiestructuren en ontwikkelingsprioriteiten zijn.

In deze context is de skills mismatch* een probleem van zowel relevantie (de vraag naar bepaalde bekwaamheden komt niet overeen met het aanbod) en kwaliteit (het aanbod voldoet niet aan de verwachtingen van de werkgevers). Vernieuwing en de oprichting van nieuwe technische afstudeeropties zijn cruciale aspecten om die skills mismatch aan te pakken.

*Skills mismatch is defined as the gap between an individual’s job skills and the demands of the job market.

Doelstelling: 

Het aanbod van afstudeeropties voor technische vakken in tso wordt uitgebreid in functie van lokale economische realiteiten.

Werkwijze: 

Het project draaide rond het op één lijn brengen van secundair technisch onderwijs en economische realiteiten op het niveau van de 'zones'.

Het project bestond uit 5 fases:

  1. In kaart brengen van secundair tso en bso op nationaal niveau: analyse van de bestaande technische afstudeerrichtingen in verschillende vakgebieden, en oprichting van nieuwe die gaten in de arbeidsmarkt kunnen opvullen. Dit gebeurde in samenwerking met ambtenaren, bedrijven en andere relevante organisaties.
  2. Vertegenwoordigers van verschillende sectoren kwamen bij elkaar en werkten aan curricula voor tso-richtingen die aangeduid werden als prioritair door het Ministerie. Deze laatste keek die curricula na en keurde ze goed.
  3. Ontwikkeling van skills-based curricula voor de geprioritiseerde technische vakgebieden: deze documenten werden in samenwerking met universiteiten, leerkrachten en vertegenwoordigers van bedrijven opgesteld.
  4. In kaart brengen van relevante economische sectoren in elke zone, rekening houdend met de bestaande tso-opties.
  5. Selectie en verzameling van didactisch materiaal voor de nieuwe curricula en ontwikkeling van een virtuele bibliotheek voor de website van het Ministerie van Onderwijs ('EducarEcuador').

Aan het einde van het project:

  • zijn tso-curricula geïdentificeerd, ontwikkeld, gecontextualiseerd en/of gevalideerd afhankelijk van de noden van de verschillende zones.
  • zijn deze curricula gebaseerd op professionele profielen die leden van de betrokken lokale Kamers van Koophandel en bedrijven uitwerkten voor landbouw, industrie en diensten.
  • werd een virtuele educatieve bibliotheek samengesteld voor tso-leerkrachten met materialen voor de (ver)nieuwde curricula.