U bent hier

Ecuador - Beroeps- en technisch(e) onderwijs en opleidingen
Titel: 
Programa EFTP (programma rond TVET: beroeps- en technisch onderwijs, en beroeps- en technische opleidingen)
Locatie: 
Nationaal
Timing: 
2011 - 2013
Budget: 
Gepland 2011 - 2013: €996.809
Donor: 
DGD
Focus: 
Bijscholing, Vorming, Technisch onderwijs, Beroepsonderwijs
Context: 

In 2010 vroeg het ministerie van Onderwijs van Ecuador aan VVOB haar expertise in te zetten binnen de TVET-sector. TVET staat voor Technical and Vocational Education and Training en komt in Vlaanderen overeen met de verzameling van het beroeps- en technisch onderwijs én beroeps- en technische opleidingen.

Nu het ministerie het algemeen bachillerato vorm geeft, waarin ook technisch en beroepsonderwijs zijn opgenomen, vraagt men ons in te zetten op curriculumontwikkeling en het uitbouwen van verbanden met de arbeidsmarkt. Doelstelling is dat VVOB bijdraagt tot de interinstitutionele samenwerking tussen enerzijds het technisch en beroepsonderwijs en anderzijds de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld m.b.t. stages, tewerkstelling...).