U bent hier

Strengthening Technical and Professional Education and Training
Titel: 
Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico y Profesional (F-EFTP) – Versterken van technisch en professioneel onderwijs en training
Locatie: 
Provincies van Esmeraldas, Manabí, en Santo Domingo de los Tsáchilas (Onderwijszones 1 and 4)
Timing: 
2017 - 2021
Budget: 
€ 4,267,000
Donor: 
Belgium
Sector: 
Secundair technisch en beroepsonderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET) en schoolleiders; school-werk overgang; breadth of skills; rampenrespons; gelijke onderwijskansen
Context: 

 

De economie van Ecuador is aan een hervorming bezig om minder afhankelijk te zijn van winningsindustrieën. Ecuadors jongeren met skills voorzien voor deze nieuwe opportuniteiten is cruciaal, maar onmogelijk zonder relevant en kwaliteitsvol secundair technisch onderwijs.

Het is cruciaal om een positief toekomstbeeld te bieden aan de jongeren in Esmeraldas, Manabí, and Santo Domingo de los Tsáchilas - de provincies die het het hardst te verduren kregen met de aardbeving van april 2016. Deze jongeren hebben een technisch onderwijssysteem nodig dat in lijn is met de arbeidsmarkt, en een veilige en ondersteunende schoolomgeving.

Effectief schoolleiderschap, kwaliteitsvol lesgeven en begeleiding op school kunnen een antwoord bieden op deze uitdagingen. In totaal werden 16 scholen in 11 districten geselecteerd voor het programma, gebaseerd op een analyse van de noden van de arbeidsmarkt, het lesaanbod dat voldoet aan die noden, en toegang tot die lessen voor zowel jongens als meisjes.

Doelstelling: 

Directeurs en leerkrachten van secundaire technische scholen in de provincies Esmeraldas (zone 1), Manabí (zone 4), en Santo Domingo de los Tsáchilas (zone 4) hebben de competenties om kwaliteitsvol onderwijs te bieden en de technische en generieke skills van hun studenten te verbeteren zodat hun kansen op waardig werk verhogen.

Partners: 
Werkwijze: 

 

Het F-EFTP-programma draait rond het verbeteren van de professionele ontwikkelingsopportuniteiten voor schoolleiders, leerkrachten en begeleiders in het secundair technisch onderwijs.
 
Het programma heeft drie pillaren:
  • Het netwerk rond de schooldirecteuren versterken door de aanwezigheid van goed getrainde begeleiders op school te verzekeren, en door de organisatie van professionele leergemeenschappen.
  • Een uniform studentvolgsysteem ontwikkelen zodat schooldirecteurs nuttige gegevens hebben om zich op te baseren als ze de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren.
  • De technische en pedagogische competenties van leerkrachten verbeteren met gespecialiseerde training gegeven door bedrijven, met pedagogische input voortkomend uit de praktijkgemeenschappen en met steun van goed getrainde begeleiders op school.

Aan het einde van het F-EFTP programma:

Zal MINEDUC op nationaal, zonaal en districtsniveau:

  • professionele leergemeenschappen opgezet hebben voor schooldirecteurs en praktijkgemeenschappen voor leerkrachten,
  • begeleiders op school trainen en coachen in de ontwikkeling van een veilige en ondersteunende schoolomgeving via herstelgericht werken (restorative practices) en de integratie van een talentperspectief in de levensprojecten van de studenten,
  • een reeks samenwerkingsprojecten uitgevoerd hebben tussen secundaire technische scholen en bedrijven actief in onder andere de landbouw, de bouw en tourisme,
  • een uniform studentvolgsysteem ontwikkeld en uitgerold hebben om studenten die afstudeerden aan het technisch onderwijs op te volgen. Die gegevens worden geanalyseerd om de kwaliteit verder te verbeteren.

PUCESE en UTM hebben een postgraduaat ontwikkeld en geïmplementeerd in beroepspedagogie voor preset en inset leerkrachten van het secundair technisch onderwijs.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Ecuador de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Ecuador team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.