U bent hier

Ecuador - Lighting Up Technical Education
Titel: 
Tso voor Stedelijke en Rurale Electrificatie
Locatie: 
Provincies van Manabí en Santo Domingo de los Tsáchilas
Timing: 
2015 – 2016
Budget: 
€ 31,908
Donor: 
België; Schneider Electric Foundation
Sector: 
Secundair technisch onderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van technische leerkrachten (INSET); scholen en bedrijven linken
Context: 

In 2015 introduceerde het Ecuadoraans Ministerie van Onderwijs een beleid voor hoger technisch secundair onderwijs (Bachillerato Técnico - BT). Het besef van de overheid dat het onderwijssysteem geen jongeren voortbrengt met de nodige bekwaamheden om de economie van het land te hervormen spoorde het nieuwe beleid aan. Deze skills mismatch* is een probleem van zowel relevantie (de vraag naar bepaalde bekwaamheden komt niet overeen met het aanbod) en kwaliteit (het aanbod voldoet niet aan de verwachtingen van de werkgevers).

De energiesector - en de elektricteitssector in het bijzonder - is een belangrijke prioriteit in het plan van de overheid. Het is van fundamenteel belang dat het opwekken en overdragen van energie in de productiesectoren verhoogd wordt, en dat de levenskwaliteit van de Ecuadoraanse bevolking verbetert. Meer investeringen in deze sector zullen de vraag naar bekwame werknemers in de electriciteitssector waarschijnlijk verder boosten.

Tegen deze achtergrond heeft het Ministerie van Onderwijs de BT Elektrische Installaties geïdentificeerd als een cruciale strategie. De uitdaging ligt er echter in om te verzekeren dat de scholen die deze optie aanbieden, dat ook op een kwaliteitsvolle manier doen in lijn met de noden van de arbeidsmarkt. De technische en pedagogische competenties verbeteren van de leerkrachten van deze BT staat centraal.

*Skills mismatch is defined as the gap between an individual’s job skills and the demands of the job market.

Doelstelling: 

Het project verbetert de kwaliteit en relevantie van de Bachillerato Técnico in Elektrische Installaties door scholen te linken aan de industrie, en door de technische en pedagogische competenties van leerkrachten te versterken.

Partners: 
Werkwijze: 

Om de technische en pedagogische competenties van inset technische leerkrachten te versterken, heeft VVOB een model ontworpen voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten en het linken van scholen met de industrie dat de volgende dimensies inhoudt:

  • Technische leerkrachten van de BTs in Elektrische Installaties samenbrengen in professionele leergemeenschappen. Deze gemeenschappen worden gecoacht door pedagogische adviseurs op districtsniveau (asesores) die gespecialiseerd zijn in beroeps onderwijs.
  • Vaktechnische partnerschappen opzetten met gespecialiseerde bedrijven en organisaties - in dit geval: Schneider Electric en SENAI - om technische trainingen te voorzien voor de BT leerkrachten in een bepaalde leergemeenschap.
  • Het materiaal van de geselecteerde technische scholen upgraden, zodat technische leerkrachten meteen hun nieuwe competenties kunnen aanwenden en op hun beurt hun studenten kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden.

Om de kostenefficiëntie van deze benadering te vergroten, wordt het materiaal geroteerd tussen de geselecteerde scholen en worden een aantal BT-scholen aangesteld als 'modelscholen'. De technische bijscholing wordt officieel erkend als een onderdeel van de carrière van BT-leerkrachten in Ecuador. Dit koppelt de kansen op promotie en loonsverhoging aan een engagement tot professionalisering.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Ecuador de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Ecuador team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.