U bent hier

Titel: 
Skilling for Sustainable Tourism
Locatie: 
Provincie Manabí en Cantón Quito
Timing: 
2018-2021
Budget: 
$ 605,675
Donor: 
België; Dubai Cares
Sector: 
Secundair technisch en beroepsonderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET); overgang van school naar werk; werkplekleren; duurzaam toerisme; gelijke onderwijskansen
Context: 

Een vierde van de bevolking in Ecuador is tussen 15 en 29 jaar oud. Deze leeftijdsgroep wordt gekenmerkt door een hoge werkloosheidsgraad. Jongeren die wel werk hebben, zijn vaak overgekwalificeerd en/of werken in moeilijke omstandigheden. Tegelijkertijd groeit Ecuadors toerismesector aan een sneltempo. De sector zou de komende jaren ook in meer en meer mate een belangrijke bijdrage leveren aan zowel het bnp als aan de werkgelegenheid in Ecuador.

Vooral voor jongeren zijn er veel opportuniteiten. Tussen 2014 en 2015 groeide de jeugdwerkgelegenheid in de sector met 63%. Skilling for Sustainable Tourism zet in op de vaardigheden van jongeren, zodat die in staat zijn die opportuniteiten te grijpen en mee te bouwen aan de verdere duurzame ontwikkeling van de groeiende sector.

Doelstelling: 

Technische leerkrachten van reis- en toerismevakken voorzien hun studenten van de nodige vaardigheden om hun kansen op waardig werk in Ecuadors reis- en toerisme-industrie te vergroten en om bij te dragen aan de duurzaamheid van die industrie.

Partners: 
Werkwijze: 

Het Skilling for Sustainable Tourism-project focust op het verbeteren van de kwaliteit en relevantie van twee secundaire tso-richtingen: het ‘Bachillerato Técnico Ventas e Información Turística’ en ‘Bachillerato Técnico Servicios Hoteleros’ (respectievelijk vrij vertaald naar de richting Toerisme en de richting Hotel).

Het project verstrekt de kwaliteit en relevantie van de tso-richtingen door een sterke en langdurige afstemming te faciliteren tussen de aangeboden studierichtingen en de noden van de reis- en toerisme-industrie. Daarvoor zet het project diepgaande samenwerkingsverbanden op tussen de onderwijssector enerzijds en de reis- en toerisme-industrie anderzijds.

De samenwerking steunt op drie pijlers:

  • Verbeterde professionele ontwikkeling voor leerkrachten: leerkrachten worden ter plaatse getraind door de industriepartners
  • Voorziening van kwaliteitsvol lesmateriaal
  • Mogelijkheden tot werkplekleren voor de studenten bij de bedrijven

Skilling for Sustainable Tourism piloteert deze benadering in Manabí en Quito. Het project creëert tegelijkertijd gunstige omstandigheden om het model te repliceren en op grotere schaal uit te voeren.

Aan het einde van het project...:

  • Leerkrachten:
    • hebben de vaardigheden en het juiste netwerk om hun studenten een hoogwaardige opleiding aan te bieden voor duurzaam toerisme.
    • voeren hun lesplannen effectief uit en organiseren projectgewijs werkplekleren.
  • MINEDUC-medewerkers op nationaal, zonaal en districtsniveau zijn goed in staat om het gepiloteerd model te implementeren en op grotere schaal uit te voeren
  • Industriepartners zijn zeer tevreden over het partnerschap en bereid tot verdere samenwerking.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB de capaciteit van haar onderwijspartners in Ecuador. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het team in Ecuador, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.