U bent hier

Ecuador - Strengthening the value chain in fine aroma cacao production
Titel: 
De waardeketen versterken van de de fijne cacaoproductie in de provincie Esmeraldas
Locatie: 
Esmeraldas provincie
Timing: 
2014 - 2016
Budget: 
€ 14,000
Donor: 
VECO Andino
Sector: 
Secundair technisch en beroepsonderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET) en cacaoproducenten
Context: 

De ontwikkeling van de landbouw- en plattelandszones in Ecuador heeft bekwame en gekwalificeerde burgers nodig die willen bijdragen tot agriculturele groei op familie- en gemeenschapsniveau.

Maar deftige bijscholingstrajecten zijn moeilijk te vinden buiten de stadsmuren, en dus is het moeilijk om de versterking van de competenties van die burgers te ondersteunen. Landbouwonderwijs zou vooral moeten plaatsvinden in reële werkomstandigheden - voornamelijke op het platteland - en meteen gelinkt worden aan productieactiviteiten die aangeleerd werden in de klas. Zo kunnen secundaire landbouwstudenten hun nieuwe competenties meteen aanwenden in hun eigen familie- of gemeenschapsondernemingen.

Om dit tot een succesvol einde te brengen, moeten studenten toegang krijgen tot middelen en experts die hen de juiste competenties aanleren, zoals geïdentificeerd in het curriculum. Pedagogische methodologieën zoals experimenten moeten mogelijk zijn. Studenten leren al doende, door te ervaren, kijken, opnemen en voelen, en niet alleen door inhoud over te nemen. Hun leertraject moet echt en gecontextualiseerd zijn.

Doelstelling: 

Het project verbetert de kwaliteit en relevantie van het leerproces in secundaire landbouwscholen in de provincie Esmeraldas, door onderwijs en productiebedrijven te linken.

Werkwijze: 

Dit synergieproject tussen VVOB en VECO Andino versterkt de competenties van secundaire landbouwstudenten en familie- en gemeenschapsondernemingen actief in cacao in de Esmereldas provincie.

Het project bestond uit vier stappen:

  1. Verzameling van gegevens van de interventiegebieden (tso- en bso-scholen in Tachina en Quinindé): aantal studenten, leerkrachten en administratieve medewerkers, de bestaande infrastructuur, soorten ondernemingsactiviteiten die de school aanbiedt, afstudeerrichtingen, soorten training in technische pedagogie.
  2. De technische capaciteiten van de school versterken als het gaat over het beheer van hun eigen productie-eenheden (dit zijn beperkte projecten op school waarbij leerlingen hun aangeleerde theorie omzetten in de praktijk).
  3. Voorziening van didactische ondersteuning. Zo is het zeker dat wat aangeleerd wordt in klaslokalen overeenstemt met de leerdoelen over cacaoproductie in het curriculum.
  4. Ontwikkeling van een gids voor het technisch beheer van de productie-eenheden op school, in samenwerking met de bredere schoolgemeenschap.