U bent hier

Ecuador - Scholen als actoren van verandering
Titel: 
Programa Escuelas Gestoras del Cambio (EGC) (programma rond Scholen als Actoren voor Verandering)
Locatie: 
Het eerste deel van het meerjarenprogramma concentreerde zich op tien provincies: Loja, Azuay, Carchi, Imbabura, Noord-Pichincha, Chimborazo, Esmeraldas, Manabi, Pastaza en Zamora-Chinchipe. Het tweede deel heeft een nationale reikwijdte.
Timing: 
2008 - 2013
Budget: 
Totaal 2008 - 2013: €3.647.317 (gerealiseerd 2008 - 2010: €1.501.507 – gepland 2011 - 2013: €2.145.809)
Donor: 
DGD
Focus: 
Basisonderwijs, Bijscholing, Lerarenopleiding, Onderwijsinspectie en –begeleiding
Context: 

Het programma Escuelas Gestoras del Cambio (EGC - Scholen als Actoren voor Verandering) ging in 2008 van start. Het richt zich op de nationale onderwijspolitiek en draagt actief bij aan het Ecuadoraanse ‘Tienjarenplan van het Onderwijs 2006-2015’. We werken ook aan de opvolging van de internationale richtlijnen waarmee Ecuador akkoord is gegaan: Onderwijs voor Iedereen, de Millenniumdoelstellingen, de Verklaring van Parijs; en van de eigen visie en missie van VVOB. 

Doelstelling: 

Escuelas Gestoras del Cambio ondersteunt het ministerie van Onderwijs en het Nationaal Secretariaat van Hoger Onderwijs, Wetenschappen, Technologie en Innovatie (SENESCYT) met specifieke onderliggende doelstellingen:

  • versterking van het bijscholingssysteem;
  • verhoging van de kwaliteit van de lerarenopleiding;
  • verbetering van het systeem voor onderwijsinspectie en -begeleiding.

Hierbij wil het programma efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid nastreven via organisatiebreed leren.

Escuelas Gestoras del Cambio is het resultaat van een samenwerking tussen VVOB, het ministerie van Onderwijs en SENESCYT. Het geeft een integraal antwoord op de diverse uitdagingen in het basisonderwijs waar het land voor staat.

Werkwijze: 

Eerste helft van het programma

In de eerste helft van het programma (2008-2010) werkten we samen met het ministerie van Onderwijs, de Nationale Raad voor Hoger Onderwijs en een nationale ploeg van ambtenaren uit verschillende divisies. Er zijn ook tien provinciale teams opgericht. Elk provinciaal team had vertegenwoordigers van onder andere de divisies Curriculum, Basisonderwijs, Supervisie en Lerarenopleiding. Zij moesten de link leggen tussen het centrale niveau en de scholen(netwerken) die deelnemen aan het programma. VVOB versterkte deze teams in de systematisering van ervaringen, plannen, begeleiden van workshops; en in hun monitoring en evaluatie.

We werkten ook samen met vijftien instituten voor lerarenopleiding en enkele universiteiten. Er zijn tien institutionele plannen uitgewerkt in samenwerking met VVOB. Vijf interinstitutionele werkgroepen ontwikkelden plannen voor diverse thema’s: lerarenprofiel, curriculum, stages, interculturaliteit en organisatiestructuur. In samenwerking met het ministerie van Onderwijs realiseerde het programma ook een nieuw model voor ‘supervisie’.

Tweede helft van het programma

Vanaf de tweede helft van het programma werken we meer op het centrale niveau en in het hele land. De eerdere ervaring in de provincies helpt ons de band met het lokale niveau te behouden, maar de meeste activiteiten situeren zich nu op het niveau van de nationale actoren: het ministerie van Onderwijs en SENESCYT. Enkele voorbeelden van actielijnen:

  • hulp bij de uitwerking van gebruiksgidsen voor wiskunde in het basisonderwijs (bijscholing leerkrachten);
  • ondersteuning bij de oprichting van de Nationale Universiteit van Onderwijs;
  • hulp bij de toepassing van het nieuwe model voor onderwijsinspectie en -begeleiding.