U bent hier

Kenya - ICT Integration in Education
Titel: 
ICT Integration programme (programma rond integratie van ICT in onderwijs)
Locatie: 
Nationaal
Timing: 
2008 - 2013
Budget: 
Totaal 2008 - 2013: €2.941.524 (gerealiseerd 2008 - 2010: €1.537.774 – gepland 2011 - 2013: €1.403.750)
Focus: 
ICT, Onderwijs
Context: 

De integratie en het gebruik van ICT in het leergebeuren staat in de onderwijssector in Kenia nog in de kinderschoenen. Technische aspecten nemen nog steeds de bovenhand bij nieuwe initiatieven. Om ICT op een gepaste wijze te integreren voor een verhoogde onderwijskwaliteit dienen technologie en pedagogie hand in hand te gaan. Geleidelijk aan zullen pedagogische overwegingen de sturende en stuwende kracht worden. VVOB streeft een geïntegreerde aanpak na en werkt daarvoor samen met verschillende instellingen die nationale mandaten hebben voor de capaciteitsversterking van leerkrachten en onderwijsmanagers op verschillende niveaus. Het programma levert ook een belangrijke bijdrage aan het Keniaanse sectorplan voor onderwijs (KESSP: Kenya Education Sector Support Programme).

Doelstelling: 

Met het programma ‘ICT-Integratie in het leergebeuren’ beoogt VVOB de capaciteit van het ministerie van Onderwijs te versterken voor het realiseren van twee investeringsprogramma’s van het nationaal onderwijsplan, de KESSP, met name: ICT in Education en Capacity Development. Daarnaast draagt het programma bij aan de toepassing van de National ICT Strategy for Education and Training. Het programma richt zich hierbij in het bijzonder tot de ICT for Education Unit en het ICT-integratieteam en tot alle managers binnen het ministerie van Onderwijs. Het programma ondersteunt ook de ICT unit met meer technische zaken. Een tweede doelpubliek zijn de leerkrachten. Het programma wenst de leerkrachten te stimuleren ICT te gebruiken om tot beter onderwijzen en leren te komen.

Partners

Om deze doelstellingen te realiseren werken we samen met het ministerie van Onderwijs, onze strategische partner. Op operationeel niveau zijn onze partners de verschillende ICT-werkgroepen binnen het ministerie van Onderwijs (ICT Integration Team, ICT4E Unit, ICT Unit), het KESI (Kenya Education Staff Institute) en het CEMASTEA (Centre for Mathematics, Science and Technology Education in Africa).

Werkwijze: 

Alle doelgroepen zijn zich bewust van het belang van de integratie van ICT op het ministerie van Onderwijs en binnen de onderwijsinstellingen. De activiteiten vinden dus plaats op het ministerie en in de scholen zelf, bij de leerkrachten.

Het programma bevordert het gebruik van ICT binnen het ministerie. Zo maakt al het personeel gebruik van e-mail om te communiceren, worden curricula digitaal gemaakt en verspreid op DVD en een Onderwijs Management Systeem ondersteunt met statistische informatie.

Onder de samenwerking van VVOB en het ministerie van Onderwijs werden nieuwe organen opgericht om samen te werken met de ICT unit, die eerder gericht is op de technische aspecten van ICT. Het ICT Integration Team is opgericht als leidende kracht en is verantwoordelijk voor de coördinatie en harmonisatie van alle ICT-initiatieven binnen het KESSP. De nieuwe ICT for Education unit (ICT4E) concentreert zich dan weer op de pedagogische aspecten van ICT-integratie in leren en onderwijzen. Daarnaast legt het National ICT Innovation and Integration Centre (NI3C) zich toe op onderzoek en de begeleiding van de integratie van technologie in het onderwijs.