U bent hier

Rwanda - Girls on MARS
Titel: 
Mathematics Achievements in Rwandan Schools (Girls on MARS)
Locatie: 
Vier districten in Eastern Province en twee districten in Western Province
Timing: 
2017 - 2021
Budget: 
€ 4,159,000
Donor: 
België
Sector: 
Lager onderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET) en schoolleiders; gelijke onderwijskansen
Context: 

Het overgrote deel van de kinderen zit op school in Rwanda. De uitdaging is om ook de moeilijk te bereiken kinderen daar te krijgen én om ervoor te zorgen dat de leerlingen op school ook effectief iets bijleren.

Leeruitkomsten zijn nog steeds ondermaats in Rwanda: 37 percent van de lagere schoolleerlingen halen de leerdoelen voor lezen niet, en 46 percent van de leerlingen in het vierde jaar halen de wiskundedoelen niet. In Eastern Province en Western Province zijn de slaagkansen voor meisjes veel lager dan voor jongens.

Effectief schoolleiderschap en een kwaliteitsvolle inductie van startende leerkrachten kunnen deze uitdagingen het hoofd bieden. Zes districten (533 scholen) werden geselecteerd voor het programma op basis van een analyse van schooluitval in het lager onderwijs en de kloof tussen jongens en meisjes in wiskundeprestaties.

Doelstelling: 

Schooldirecteurs, mentorleerkrachten en startende leerkrachten in lagere scholen hebben de competenties om leeruitkomsten in wiskunde te verbeteren bij lagere schoolleerlingen, vooral bij meisjes, in een genderresponsieve omgeving door de effectieve uitvoering van een curriculum op basis van competenties.

Werkwijze: 

Het Girls on MARS-programma draait rond de versterking van de professionele ontwikkeling van lagere schoolleerkrachten enerzijds, en de verbetering van het mentorschapssysteem voor startende leerkrachten anderzijds.

Het programma heeft drie pillaren:

  • Het opleidingstraject rond schoolleiderschap voor schooldirecteurs verder doen groeien.
  • De professionele leernetwerken voor schooldirecteurs verbeteren.
  • Startende leerkrachten versterken via een effectief mentorschapssysteem.

Elke pillaar draagt bij tot de effectieve uitvoering van het curriculum gebaseerd op competenties van het Ministerie van Onderwijs (MINEDUC) om de leeruitkomsten in wiskunde te verbeteren, voornamelijk die van meisjes, in een genderresponsieve omgeving.

Aan het einde van het programma:

Heeft University of Rwanda - College of Education (URCE):

  • de inhoud van het opleidingstraject voor schoolleiders heringevuld, met meer aandacht voor gelijke onderwijskansen en het curriculum gebaseerd op competenties,
  • het herziene traject voor schoolleiders geïmplementeerd en geëvalueerd,
  • een coachingcursus voor de Section Education Officers om leernetwerken voor schooldirecteurs te leiden, ontwikkeld en geïmplementeerd,
  • een cursus voor mentorleerkrachten van startende leerkrachten ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Heeft Rwanda Education Board:

  • een gedecentraliseerde benadering voor het opbouwen van schoolleiderschap ontwikkeld, en de bijscholing van schooldirecteurs in leernetwerken geïmplementeerd en geëvalueerd,
  • het mentorschapssysteem voor startende leerkrachten ontwikkeld door URCE geëvalueerd.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Rwanda de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Rwanda team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.