U bent hier

Rwanda - Programme on learning outcomes in primary education
Titel: 
Programma rond leerresultaten in het lager onderwijs
Locatie: 
Nationaal
Timing: 
2014 - 2016
Budget: 
Gepland 2014-2016: €2.500.568
Donor: 
Belgische federale overheid (DGD)
Focus: 
Lager onderwijs, Professionalisering van leerkrachten, Schoolleiderschap, Strategische ondersteuning
Context: 

Een belangrijke uitdaging in het lager onderwijs in Rwanda is zwak schoolmanagement en -leiderschap. Enkele aandachtspunten zijn: het betrekken van lokale gemeenschappen, de onderwijskwaliteit, equity, het omgaan met hoge uitval, en de slechtere prestaties van meisjes en andere kwetsbare groepen. Het onderwijs in de lagere school draait rond de leerkracht zonder actieve deelname van de leerlingen.

Doelstelling: 

Schoolleiders en leerkrachten in het lager onderwijs maken gebruik van gepaste onderwijs-, monitoring- en opvolgingsstrategieën om de leerresultaten (in gecijferdheid, geletterdheid en levensvaardigheden) van alle leerlingen te verbeteren.

Partners: 

Strategische partner

 • Het ministerie van Onderwijs (MINEDUC)

Operationele partners

 • University of Rwanda - College of Education (URCE)
 • Rwanda Education Board (REB)
 • Teacher Development and Management Department
 • School Leadership and Management Unit
Werkwijze: 

Via twee pistes zal het programma de focus van schoolleiders en leerkrachten op onderwijs-, monitoring- en opvolgingsstrategieën verhogen. Een eerste piste is het opbouwen van competenties van schoolleiders en leerkrachten via de lerarenopleiding en via bijscholing. Een tweede piste maakt gebruik van ‘het leren van elkaar’ in netwerken van schoolleiders. Het programma heeft drie resultaatgebieden.

 • Het eerste resultaat is dat de School leadership and Management Unit van de Rwanda Education Board effectieve en gender-evenwichtige opleiding en bijscholing aanbiedt via de University of Rwanda – College of Education voor schoolhoofden om competente schoolleiders te worden.
   
 • Het tweede resultaat is dat de School leadership and Management Unit van de Rwanda Education Board lerende netwerken van schoolhoofden op sectorniveau organiseert, stimuleert en onderhoudt ter verbetering van de competenties rond schoolleiderschap van de schoolhoofden, met inbegrip van gender-gevoeligheid.
   
 • Het derde resultaat is dat de University of Rwanda - College of Education en haar geaffilieerde instituten voor lerarenopleiding de leerkrachtstudenten ondersteunen in leerlinggerichte pedagogiek.