U bent hier

Rwanda - Strengthening School Management
Titel: 
MINEDUC School Management Programme (programma rond schoolmanagement)
Locatie: 
Nationaal
Timing: 
2008 - 2013
Budget: 
Totaal 2008 - 2013: €2.896.412 (gerealiseerd 2008 - 2010: €1.289.251 – gepland 2011 - 2013: €1.607.161)
Donor: 
DGD
Focus: 
Secundair onderwijs, Training, Schoolmanagement
Context: 

Het Rwandese ministerie van Onderwijs (MINEDUC) onderschrijft de ‘Vision 2020’. Dit wil zeggen dat de regering tegen 2020 de armoede wil uitroeien en dat men wil toetreden tot de groep van ‘Middle Income Countries’. Door haar ingesloten positie en beperkte natuurlijke rijkdommen ziet Rwanda haar inwoners als menselijk kapitaal. Vandaar dat investeren in een kennismaatschappij en een technologie gedreven economie prioritair zijn. Deze visie vertaalt zich in de missie van het ministerie van Onderwijs. Ondanks de vele inspanningen is er echter nog steeds een tekort aan gekwalificeerd onderwijspersoneel. Ook de curricula en leermaterialen zijn van lage kwaliteit.

VVOB was reeds actief in Rwanda voor de tragische gebeurtenissen van 1994. De acties pasten binnen de toenmalige werking van VVOB: het uitzenden van leerkrachten naar landen in ontwikkeling. In 2003 was er de start van de nieuwe samenwerking tussen Rwanda en VVOB. Dit was het begin van het programma Schoolmanagement.

Doelstelling: 

Het programma Schoolmanagement wil de competenties verhogen in alle Rwandese scholen van het team dat betrokken is bij het schoolbeheer. Door training in schoolmanagement en leiderschap te integreren in het Rwandese onderwijssysteem zullen de schoolmanagers in staat zijn meer effectiviteit en gelijkheid te realiseren in het onderwijs. De voorbije jaren zijn de directeurs, boekhouders, secretarissen, studiemeesters en animatoren van de secundaire scholen opgeleid in de principes van schoolmanagement. Er zijn ook handleidingen en modules ontwikkeld rond schoolmanagement. Vervolgens zijn de processen van schoolmanagement toegepast, begeleid en opgevolgd in 30 pilootscholen. De komende jaren ligt de nadruk op het institutionaliseren van het programma.

Het programma Schoolmanagement is geïntegreerd in het programma van het ministerie van Onderwijs (onze strategische partner). Onze objectieven stemmen overeen met het strategisch plan van het ministerie. In 2011 werd bovendien de School Management Unit boven de doopvont gehouden. Deze werkt onder het Departement Teacher Training binnen de nieuwe structuur van de Rwandan Education Board (REB). De komende jaren zal het programma inzetten op het versterken van deze eenheid en op het uitbouwen van pilootscholen als trainingscentra in de provincies.

Werkwijze: 

Het programma wil het schoolbeheer in de middelbare scholen verbeteren via trainingen in schoolmanagement en modules rond de belangrijkste managementthema’s.

Binnen het ministerie van Onderwijs is een expertisecentrum voor schoolmanagement opgericht. Dit centrum schept een formeel kader om ervaringen uit te wisselen. De directeurs en het administratief personeel van de pilootscholen weten er elkaar te vinden.

Het programma vormde 30 pilootscholen (één per district) in schoolmanagement en ICT. Peer learning, waarbij de pilootscholen elkaar gingen bezoeken, was een belangrijk element bij deze vorming. Deze scholen zijn de referentie van goed schoolmanagement in Rwanda. Op hun beurt zullen zij de omliggende scholen in het district vormen in kwalitatief schoolbeheer.

Het Departement Kwaliteit, het Departement van de Lerarenopleiding van de REB en de lokale districtsautoriteiten krijgen ondersteuning in hun dagelijkse taken rond de toepassing en verspreiding van de principes van degelijk schoolbeheer. Zo zijn de inspecteurs grondig opgeleid en voorbereid om vorming rond schoolmanagement te kunnen geven.