U bent hier

Suriname - iGROW
Titel: 
Initiatief voor Gender-Responsief Onderwijs (iGROW)
Locatie: 
Marowijne en Paramaribo districten
Timing: 
2017 - 2019
Budget: 
€ 567,969
Donor: 
België; Europese Unie
Sector: 
Lager beroepsonderwijs
Focus: 
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren; gendergerelateerd geweld; professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET) en schoolleiders
Context: 
De meerderheid van de studenten in Surinames secundair lager beroepsonderwijs (LBO) komt uit een heel kwetsbare thuissituatie. Dit vertaalt zich soms in probleemgedrag (zoals ongezonde en onveilige seks, betaalde seks, gewelddadige relaties etc.) op school. Dit leidt vaak tot spijbelen, een grotere kans op schoolverlaten en om van school gestuurd te worden.
 
Het aandeel jongeren dat vroegtijdig hun LBO-opleiding stopzet is hoog: 28,4 procent. De onderliggende redenen daarvoor zijn sterk gelinkt aan traditionele genderrollen en -normen, de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) van jongeren en gendergerelateerd geweld tegen en tussen jongeren.
 
Veel leerkrachten en schoolleiders op LBO-scholen weten niet hoe ze deze problemen correct moeten aanpakken. Er is geen training, beleid of doorverwijssysteem voorhanden om deze jongeren te begeleiden. Zo vinden studenten geen veilige en omkaderde omgeving op school waar ze kritisch kunnen reflecteren op onderwerpen zoals SRGR en gendergerelateerd geweld, en waar een effectief antwoord kan gegeven worden op hun probleemgedrag.
Doelstelling: 

Het iGrow-programma creëert een ondersteunende schoolomgeving voor studenten in het lager secundair beroepsonderwijs over onderwerpen zoals seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en gendergerelateerd geweld.

Partners: 
Werkwijze: 

Het iGROW-programma piloteert een schoolbrede aanpak om een ondersteunende schoolomgeving te creëren over SRGR en gendergerelateerd geweld.

Het programma draait rond de verbetering van de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders, en rond het versterken van de samenwerking tussen scholen en de lokale civiele maatschappij.

De schoolbrede aanpak heeft drie dimensies:

  • Verbeterde kennis, beleid en praktijk van LBO-leerkrachten en -schoolleiders om om te gaan met SRGR en gendergerelateerd geweld.
  • Veilige omgevingen voor LBO-studenten om kritisch te reflecteren op en openlijk te spreken over SRGR en gendergerelateerd geweld.
  • Passende outreach naar de ouders en voogden van LBO-studenten via positieve relaties met en steun voor die ouders en voogden rond SRGR en gendergerelateerd geweld.

Binnen deze schoolbrede aanpak staat samenwerking tussen de LBO-scholen en lokale ngo's centraal. Er zijn enkele organisaties actief in Suriname die veel expertise in huis hebben om met adolescenten te werken over deze moeilijke onderwerpen. Meer samenwerking tussen scholen en de lokale civiele maatschappij verhoogt de outreach naar kwetsbare studenten aanzienlijk, en ook naar hun ouders of voogden, wat bijdraagt tot een veilige en ondersteunende schoolomgeving.

Tegen het einde van het iGROW-project:

  • Heeft CENASU, het bevoorrechte nascholingscentrum van het MinOWC, een bijscholingsmodules ontwikkeld en geïmplementeerd,
  • Voorziet CENASU coaching aan LBO-leerkrachten en -schoolleiders over SRGR en gendergerelateerd geweld,
  • Hebben Stichting YES en ProHealth betere empowerment-trajecten ontwikkeld rond SRGR en gendergerelateerd geweld voor studenten en ouders/voogden, en deze gepiloteerd in 6 LBO-scholen,
  • Heeft YAM betere informatie-, onderwijs- en communicatiesessies ontwikkeld over SRGR en/of gendergerelateerd geweld, en deze gepiloteerd in 4 LBO-scholen,

De uitvoering van het iGROW-programma wordt gedocumenteerd en geanalyseerd door het Institute for Graduate Studies and Research van de Anton De Kom Universiteit in Suriname.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Suriname de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Suriname team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.