U bent hier

Programme for more effective LBO schools in Suriname
Titel: 
Programma Effectievere LBO-Scholen Suriname (PROGRESS LBO)
Locatie: 
Nationaal
Timing: 
2017-2019
Budget: 
€ 2,251,150
Donor: 
Belgium
Sector: 
Secundair technisch en beroepsonderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (PRESET en INSET) en schoolleiders; gelijke onderwijskansen
Context: 

De kwaliteit van lesgeven in het lager beroepsonderwijs (LBO) in Suriname kan over de hele lijn beter. Er is een gebrek aan gekwalificeerde LBO-leerkrachten, en zij die het beroep wel uitoefenen, voelen zich niet in staat om de competentiegerichte lesmethodes te gebruiken in lijn met het model waar Suriname voor koos. Daarenboven kunnen LBO-leerkrachten vaak niet goed om met de moeilijkheden waar de gemiddelde LBO-leerling vaak mee kampt, op school en thuis.

De meerderheid van de LBO-leerlingen komt uit een heel kwetsbare thuissituatie. Dit vertaalt zich soms in moeilijk gedrag op school en een verhoogde kans op schoolverlaten of om van school gestuurd te worden. Vooral startende leerkrachten weten niet goed hoe ze hiermee moeten omgaan. Ook de gemiddelde LBO-schoolleider heeft niet de juiste kennis en instrumenten om de verschillende leerbarrières van deze studenten correct aan te pakken. Schoolleiders hebben dus ook steun nodig om een schoolomgeving te creëren waarin kwaliteitsvol les kan gegeven worden en goed geleerd kan worden.

Zonder goede professionele ontwikkeling van LBO-leerkrachten en schoolleiders kunnen Surinames 54 LBO-scholen nooit de kansen bieden aan hun studenten die ze verdienen en hen beloofd worden bij de start van de hervorming van het systeem.

Doelstelling: 

Leerkrachten en schoolleiders van het lager beroepsonderwijs in Suriname hebben de nodige pedagogische competenties om de kwaliteit van het lesgeven en het leren te verbeteren voor alle leerlingen in het LBO, met speciale aandacht voor competentie- en studentgericht onderwijs.

Partners: 
Werkwijze: 

Het PROGRESS LBO-programma draait rond het versterken van de professionele ontwikkeling voor LBO-leerkrachten en schoolleiders.

Het programma heeft drie pillaren:

  • De initiële opleiding voor LBO-leerkrachten die aangeboden wordt door LOBO, Surinames enige lerarenopleiding voor het LBO, verbeteren.
  • De professionele ontwikkeling voor inset-leerkrachten, die aangeboden wordt door CENASU (het bevoorrechte nascholingscentrum van het MinOWC), verbeteren.
  • Continue nascholingsmogelijkheden creëren voor schooldirecteurs in de vorm van professionele leernetwerken gesteund door het ODB.

Binnen elke pillaar ligt de focus op professionals binnen het LBO-systeem voorbereiden om een veilige en studentgerichte school- en klasomgeving te creëren.

Aan het einde van het PROGRESS LBO-programma:

Heeft LOBO:

  • de technische en pedagogische opleiding van LBO-studentleerkrachten beter geïntegreerd.
  • een opleidingsmodule ontwikkeled en geïmplementeerd over genderresponsieve preventie van en antwoorden op probleemgedrag van studenten.

Heeft CENASU:

  • een nascholingstraject ontwikkeld en geïmplementeerd voor LBO-leerkrachten en -schoolleiders over genderresponsieve preventie van en antwoorden op probleemgedrag van studenten.
  • een nascholingstraject ontwikkeld en geïmplementeerd voor LBO-schoolleiders over schoolbrede ondersteuning voor startende leerkrachten.
  • een nascholingstraject ontwikkeld en geïmplementeerd voor LBO-schoolleiders over onderwijsleiderschap.

Heeft ODB:

  • een professioneel leernetwerk gepiloteerd voor LBO-schoolleiders.
  • de nodige stappen voorbereid om die netwerken te institutionaliseren.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Suriname de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Suriname team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.