U bent hier

Titel: 
From classroom to land: teaching agriculture practically
Locatie: 
Central Regio, Northern Regio
Timing: 
2019 – 2021
Budget: 
€ 2,560,000
Donor: 
België
Sector: 
Secundair technisch en beroepsonderwijs; secundair onderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (PRESET en INSET); landbouwonderwijs en -training; landbouwondernemerschapsonderwijs
Context: 

In Uganda leeft een grote groep jonge mensen die op zoek zijn naar kansen. De landbouwsector zal in de nabije toekomst de ruggengraat blijven van de economie en de grootste werkgelegenheid creëren voor de jeugd. Veel jonge Ugandezen zien zichzelf opgroeien tot landbouwondernemers. Om die droom waar te maken, moeten we relevante competenties verwerven.

Maar jongeren voltooien zelden met succes een landbouwopleiding met de nodige kennis, competenties of ingesteldheid. Dit is vooral te wijten aan het feit dat hun landbouwopleiding te theoretisch is.

Kwaliteitsvol lesgeven maakt deel uit van de oplossing. Het aanbod van goed opgeleide, gekwalificeerde landbouwleerkrachten moet gegarandeerd worden door de relevante lerarenopleidingen.

Doelstelling: 

Landbouwleerkrachten op aso- en tso-niveau hebben de competenties om te voorzien in kwaliteitsvol en relevant landbouwonderwijs.

Partners: 
Werkwijze: 

Het programma draait rond de verbetering van de lerarenopleiding voor landbouwleerkrachten die willen lesgeven in aso en tso/bso.

Het steunt op drie pillaren:

 • De kwaliteit en relevantie van de lerarenopleidingen van de NTCs in Mubende en Unyama (aso) verbeteren
 • De kwaliteit en relevantie van de lerarenopleiding van NICA (tso/bso) verbeteren
 • De omstandigheden versterken voor verdere professionele ontwikkeling van landbouwleerkrachten

De eerste twee pillaren zorgen ervoor dat de jonge leerkrachten die afstuderen van de NTCs en NICA in staat zijn om lessen landbouw te geven op een competentiegerichte manier. De derde pilaar bekijkt hoe het overkoepelend systeem startende leerkrachten in het vak kan houden en hoe kan voldaan worden aan de noden en vragen voor continue professionele ontwikkeling, en hoe lerarenopleidingen hier een rol in kunnen opnemen.

Aan het eind van het programma...

De NTCs in Mubende en Unyama:

 • benaderen landbouwonderwijs op een meer praktische manier
 • hebben de levensvatbaarheid van de landbouwgrond in hun educatief beheer verbeterd, en gebruiken die grond voor pedagogische doeleinden
 • hebben hun netwerk van praktijkscholen uitgebreid en voorzien in betere begeleiding van studentleerkrachten

NICA:

 • benadert landbouwonderwijs op een meer praktische manier
 • heeft haar netwerk van 'industriesites' voor werkplekleren uitgebreid en voorziet in betere begeleiding van studentleerkrachten
 • heeft haar netwerk van praktijkscholen uitgebreid en voorziet in betere begeleiding van studentleerkrachten

MoES, in samenwerking met relevante stakeholders:

 • heeft onderzoeksresultaten vergaard over de school-werk transitie van afgestudeerde studentleerkrachten aan de NTCs en NICA, en gebruikt die resultaten om beleid en praktijk te verbeteren
 • heeft een duidelijk zicht op de rol die de NTCs kunnen opnemen in de nascholing van landbouwleerkrachten op aso-niveau, en op de vraag naar nascholing

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB de capaciteit van haar onderwijspartners in Uganda. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het team in Uganda, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.

 

[© picture: Ronald Ddungu]