U bent hier

Titel: 
Implementing Teaching at the Right Level (TaRL) for over-age-for-grade adolescent primary school students in refugee hosting communities
Locatie: 
Arua district; Isingiro district
Timing: 
2020-2024
Budget: 
$1.530.642
Donor: 
UNICEF
Sector: 
Lager onderwijs
Focus: 
Teaching at the Right Level; professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET); onderwijs voor vluchtelingen
Context: 

Uganda is een van de grootste gastlanden voor vluchtelingen wereldwijd, met 1,31 miljoen vluchtelingen en asielzoekers (UNHCR, 2019). Leerlingen met een vluchtachtergrond zitten samen op school met hun Ugandese leeftijdsgenoten. Scholen die gevestigd zijn in gemeenschappen met een groot aantal vluchtelingen, zijn verdubbeld en soms zelfs vier keer zo groot geworden (MoES, 2018; Hicks & Maina, 2018). Bovendien hebben leerlingen met een vluchtachtergrond vaak te kampen met specifieke sociaal-emotionele en psychosociale uitdagingen, en moeten ze les volgen in een taal die ze niet meester zijn. 

Daarom worden veel leerlingen met een vluchtachtergrond geplaatst in leerjaren twee of meer jaar lager dan wat de gewoonte is voor hun leeftijd. Dat geldt overigens niet alleen voor leerlingen met een vluchtachtergrond. Arua en Isingiro zijn gastgemeenschappen voor vluchtelingen. In de lagere school daar is ongeveer 68% van de Ugandese leerlingen en 90% van de leerlingen met een vluchtachtergrond in het vijfde jaar "te oud" voor hun leerjaar (Hicks & Maina, 2018). Een Uwezo-studie uit 2018 in gastgemeenschappen voor vluchtelingen toonde ook aan dat 33% van leerlingen in het derde en vijfde jaar lagere school maar 1 op 5 Engelse woorden kan lezen.

Doelstelling: 

Het Ugandese Ministerie voor Onderwijs en Sport en scholen implementeren methodologieën van remediërend lesgeven voor leesvaardigheid, rekenvaardigheid en overdraagbare vaardigheden, opdat adolescenten die nog op de lagere school zitten in gastgemeenschappen voor vluchtelingen een vlotte transitie kennen naar verder leren, vorming of de arbeidsmarkt.

Partners: 
 • Ministry of Education and Sports (MoES) Uganda
 • UNICEF
 • TaRL Africa
Werkwijze: 

Het project ontwikkelt basisvaardigheden voor lezen en rekenen, en overdraagbare vaardigheden (ook wel bekend als 'life skills' of vaardigheden voor de 21ste eeuw) bij adolescenten van 12 tot 19 jaar die te oud zijn voor de lagere school.

Het project steunt op twee grote pijlers:

 • Het piloteren van de effectiviteit van verschillende Teaching at the Right Level (TaRL) modaliteiten voor remediërend lesgeven in leesvaardigheid en rekenvaardigheid. Door leerlinggericht les te geven en leerlingen te groeperen op basis van wat ze kunnen en niet hun leeftijd, verwerven ze basisvaardigheden voor lezen en rekenen.
 • Het versterken van overdraagbare vaardigheden in lijn met het thematisch curriculum van Uganda. Vluchtelingen in Uganda hebben immers het recht om te werken en bedrijven op te richten.

VVOB versterkt de capaciteit van overheidsmedewerkers op districts- en nationaal niveau om te verzekeren dat remediërend lesgeven goed ingebed is in de reguliere activiteiten van scholen en de overheid. In een eerste pilootfase worden verschillende modaliteiten voor remediërend lesgeven getest in 50 scholen in Arua en Isingiro. In een tweede fase wordt de meest effectieve aanpak gekozen en opgeschaald naar 180 scholen in de twee districten.

Aan het einde van het programma...:

 • MoES:
  • heeft een reeks educatief materiaal onderschreven om TaRL te implementeren in de Ugandese context. Daarbij werd rekening gehouden met de specifieke psychosociale uitdagingen en noden van leerlingen met een vluchtachtergrond, en met het belang van overdraagbare vaardigheden;
  • faciliteert de uitvoering van het 'Education Response Plan for Refugees and Host Communities' van MoES in Uganda door het geprefereerde model voor remediërend lesgeven te identificeren voor opschaling. Die keuze is gebaseerd op gegevens verzameld tijdens de implementatie van het project en houdt rekening met hoge kwaliteitseisen voor de training, het mentoren en het monitoren van leerkrachten.
 • Districtscoördinatoren:
  • ondersteunen scholen in Arua en Isingiro met de TaRL methodologie en het gebruik van lokaal leermateriaal;
  • versterken de vaardigheden van mentoren op school wat betreft coaching en mentoring, en hoe ze leerkrachten kunnen helpen om hun pedagogische skills te verbeteren met TaRL.
 • TaRL instructors:
  • geven TaRL-sessies aan leerlingen die te oud zijn voor hun leerjaar;
  • monitoren de vooruitgang van leerlingen.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB de capaciteit van haar onderwijspartners in Uganda. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het team in Uganda, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.

 

Grote foto boven: Leerling die deel uitmaakt van het Accelerated Education Programme in het Kashojwa Learning Center, Kashojwa Primary School, Isingiro District.
Credit: ©UNICEF/UNI218006/Abdul