U bent hier

Titel: 
Communities of practice Inspiring Teaching Innovations in the early Education System (CITIES)
Locatie: 
Da Nang
Timing: 
2019-2021
Budget: 
[Niet nader genoemd]
Donor: 
Porticus
Sector: 
Kleuteronderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET) en schoolleiders; onderwijs in een stedelijke context; leerbarrières mitigeren; billijkheid
Context: 

De wereld verandert in snel tempo. Onderwijssystemen kunnen moeilijk bijbenen, vooral in stedelijke contexten. Ook in Da Nang, een stad in Vietnam, doet de overheid er alles aan om van de verstedelijking een inclusief verhaal te maken, maar de snelle evolutie zorgt voor een te grote druk op publieke scholen. Dit heeft als gevolg dat kinderen - en vooral kinderen uit arme en migrantenfamilies - door de mazen van het net vallen wat kwaliteitsvol kleuteronderwijs betreft.

Doelstelling: 

Kleuterleerkrachten en schoolleiders identificeren en mitigeren leerbarrières die eigen zijn aan stedelijke contexten, en zetten een 'community of practice' op om het onderwijssysteem mee om te vormen naar een die inspeelt op de snel evoluerende maatschappelijke realiteiten.

Partners: 
Werkwijze: 

Het CITIES-project identificeert de voornaamste leerbarrières bij 3-tot-5-jarige kinderen die eigen zijn aan verstedelijking en piloteert een innovatieve benadering om om te gaan met de druk van verstedelijking op kleuterscholen.

Het project steunt op 2 pillaren:

  • De capaciteit van kleuterleerkrachten en schoolleiders in steden versterken om het procesgericht kindvolgsysteem en kindgerichte lestechnieken toe te passen.
  • De projectresultaten verspreiden en expertise integreren om leerbarrières in stedelijke contexten te mitigeren in het Vietnamees onderwijssysteem op nationaal niveau.

Aan het eind van het CITIES-project...​

  • DOET-medewerkers en leerkrachten en schoolleiders van 8 pilootscholen begrijpen het procesgericht kindvolgsysteem en passen het toe, en hebben versterkte capaciteiten om om te gaan met leerbarrières die eigen zijn aan een stedelijke context;
  • Beleidsmakers, onderwijsdeskundigen en onderzoekers begrijpen en produceren nieuwe kennis over de specifieke barrières die kinderen in steden ervaren bij hun leerproces en participatie;
  • Betrokkenen op lokaal en nationaal niveau hebben een 'community of practice' opgericht die draait rond een herziening van het kleuteronderwijssysteem die beter inspeelt op snelle maatschappelijke veranderingen.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB de capaciteit van haar onderwijspartners in Vietnam. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het team in Vietnam, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.