U bent hier

Vietnam - Programme on Early Education
Titel: 
Programma rond kleuteronderwijs en de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs
Locatie: 
Provincies Thai Nguyen, Quang Nam, Nghe An en Quang Ngai + Nationaal
Timing: 
2014 - 2016
Budget: 
Gepland 2014-2016: €2.236.000
Donor: 
Belgische federale overheid (DGD)
Focus: 
Kleuteronderwijs (en de overgang naar het lager onderwijs), Professionalisering van leerkrachten, Schoolleiderschap, Strategische ondersteuning
Context: 

Verschillen in socio-economische en etnische achtergrond zijn de voornaamste oorzaken van ongelijkheid in het Vietnamese onderwijssysteem. Dit uit zich onder meer in het aantal voortijdige schoolverlaters en in de leerresultaten. Deze ongelijkheid kan men best zo vroeg mogelijk in de onderwijsloopbaan van het kind aanpakken.

Doelstelling: 

Leerkrachten en schoolleiders bieden alle leerlingen in het kleuteronderwijs en in de eerste jaren van het lager onderwijs gelijke kansen voor verbetering van hun verdere scholing en toekomst.

Partners: 

Strategische partner

 • Ministry of Education and Training

Operationele partners

 • Department of Teachers and Educational Administrators
 • 4 Departments of Education and Training (provinciaal niveau)
 • 4 instituten voor lerarenopleiding (provinciaal niveau - hogeschool of universiteit)
 • Nationale Vrouwenunie
 • 4 provinciale Vrouwenunies

Andere betrokken organisaties

 • Vietnam Institute of Educational Sciences
 • National Institute of Education Management
 • Hanoi National University of Education
 • Hanoi Pedagogical University No. 2
Werkwijze: 

De klemtonen van het programma rond kleuteronderwijs in Vietnam liggen op Actief Leren en Onderwijzen (ATL) en op de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs. Dit programma heeft vijf resultaatsgebieden.

 • Het eerste resultaat is dat het Department of Teachers and Education Administrators van het ministerie van Onderwijs en Vorming de vaardigheden en instrumenten heeft om verschillende types van professionale vorming aan te bieden. Het gaat voornamelijk over ‘face-to-face cascade trainings’, ‘e-learning’ en ‘blended learning’.
   
 • De provinciale departementen van Onderwijs en Vorming geven bijscholing aan leerkrachten in het kleuter- en de eerste twee jaren van het lager onderwijs rond ATL voor het jonge kind en rond de transitie van het kleuter- naar het lager onderwijs.
   
 • Het derde resultaat is dat de instituten voor lerarenopleiding kleuteronderwijzers en leerkrachten lagere school opleiden rond ATL voor het jonge kind en de overgang van kleuter- naar het lager onderwijs.
   
 • De Nationale Vrouwenunie ondersteunt haar provinciale afdelingen rond ATL voor het jonge kind en de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs.
   
 • Ten slotte wordt het voorgaande op provinciaal niveau toegepast om het bewustzijn bij ouders hierrond te verhogen.

Het programma wordt uitgevoerd in vier provincies: Thai Nguyen, Quang Nam, Nghe An en Quang Ngai. De resultaten zullen ook gedeeld worden op nationaal niveau.