U bent hier

Vietnam - Researching child wellbeing and involvement
Titel: 
Actieonderzoek: welbevinden en betrokkenheid van kwetsbare kleuters en kleuters uit etnische minderheden verhogen
Locatie: 
Nam Giang district (Quang Nam provincie)
Timing: 
December 2015 – June 2016
Budget: 
€ 25,000
Donor: 
Education for Development/Kansen voor Kinderen
Sector: 
Kleuteronderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten; gelijke onderwijskansen
Context: 

Onderzoek toont aan dat 25 percent van alle 5-jarige Vietnamese kinderen kwetsbaar is, en dat de helft van diezelfde groep risico loopt op kwetsbaarheid op vlak van minstens een van de ontwikkelingsdomeinen (fysieke gezondheid en welbevinden, sociale competenties, emotionele maturiteit, ...). Het aantal kinderen die niet klaar zijn voor school is het hoogst bij etnische minderheden of kansarme bevolkingsgroepen. Dit komt door de leerbarrières waar ze tegen aanlopen (sociaaleconomische, taalkundige, culturele, ...) die hun welbevinden en betrokkenheid beïnvloeden, en bijgevolg ook hun leerproces. In het district Nam Giang, bestaat 95 percent van de bevolking uit een etnische minderheid. De armoedegraad binnen deze groepen bedraagt 82 percent.

Kleuterleerkrachten hebben de verantwoordelijkheid om hoge niveaus van welbevinden en betrokken bij hun kinderen te waarborgen, maar zijn onvoldoende bekwaam en/of uitgerust om deze kleuters (van 3 tot 5 jaar) te begeleiden in de ontwikkeling tot hun volledig potentieel.

Doelstelling: 

Kleuterleerkrachten ondersteunen het welbevinden en de betrokkenheid van alle kinderen, in het bijzonder die van kinderen met een etnische achtergrond.

Partners: 
  • Education for Development/Kansen voor Kinderen
  • Quang Nam provinciaal Departement van Onderwijs en Vorming
  • Nam Giang district Bureau van Onderwijs en Vorming
  • Lerarenopleiding Quang Nam University
Werkwijze: 

Het project draaide rond de professionele ontwikkeling van kleuterleerkrachten van vier geselecteerde scholen. Die scholen werden omgevormd tot 'modelscholen' in het district voor observatie en meting van welbevinden en betrokkenheid van kinderen, en voor documentatie en ontwikkeling van gepaste acties daarrond.

Het project verbeterde de kennis en competenties van de leerkrachten over:

  • leerlingobservatie
  • barrières tot leren en participatie
  • actiepunten voor onderwijs gebaseerd op ervaring

Dit capaciteitsversterkend traject introduceerde deze concepten chronologisch aan de leerkrachten en zorgde ervoor dat ze daar meteen mee aan de slag konden in hun lessen. Tijdens dit actieonderzoek werden scholen gecoached door het district Bureau van Onderwijs en Vorming, lerarenopleiders en VVOB Vietnam.

De resultaten van dit actieonderzoek werden breed gedeeld binnen en buiten Vietnam om andere actoren te informeren en in staat te stellen om het te repliceren. Het onderzoek vormde een sterk argument om het procesgericht kindvolgsysteem op grotere schaal te implementeren in Vietnamese kleuterscholen. VVOB voert momenteel een vijfjarig programma uit in Central Province in het land, dat verder bouwt op de resultaten van dit actieonderzoek.