U bent hier

Vietnam - Studie- en loopbaanbegeleiding
Titel: 
Career Guidance Programme (programma rond studie- en loopbaanbegeleiding in het secundair technisch en beroepsonderwijs)
Locatie: 
Provincies Quang Nam, Nghe An, Thai Nguyen en Quang Ngai + Nationaal
Timing: 
2011 - 2015
Budget: 
Totaal 2011-2013: €768.842 - Gepland 2014-2015: €364.000
Donor: 
Belgische federale overheid (DGD)
Focus: 
Secundair technisch en beroepsonderwijs, Professionalisering van leerkrachten, Schoolleiderschap, Strategische ondersteuning
Context: 

Studie- en loopbaanbegeleiding is binnen het Vietnamese onderwijs lang verwaarloosd geweest. Dat leidt tot minder geslaagde studie- en beroepskeuzes van leerlingen binnen het secundair onderwijs. De keuzes houden geen rekening met de individuele competenties van de leerlingen. Er is ook een gebrekkige afstemming tussen de focus van het onderwijssysteem en de competenties die gevraagd worden op de arbeidsmarkt.

Een onderdeel van deze problematiek is het lage bewustzijn rond het belang van technisch en beroepsonderwijs. Bovendien bepalen genderstereotypen vaak de carrièrekeuze. Studenten, ouders en leraars zijn zich vaak niet bewust van het potentieel van technisch en beroepsonderwijs in functie van werkgelegenheid en de verbetering van levensomstandigheden. De meesten kiezen dan ook voor algemeen secundair onderwijs.

Doelstelling: 

Lokale gemeenschappen, leraars en schoolleiders binnen het secundair onderwijs verbeteren de kwaliteit en de relevantie van studie- en loopbaanbegeleiding en - daarmee samenhangend - van technisch en beroepsonderwijs.

Partners: 

Strategische partner

 • Het departement Secundair Onderwijs van het ministerie van Onderwijs en Vorming

Operationele partners

 • Het Department of Teachers and Educational Administrators
 • De nationale Vrouwenunie
 • De respectieve departementen van Onderwijs en Vorming van de provincies Nghe An en Quang Nam
 • De respectieve provinciale Vrouwenunies van de provincies Nghe An, Quang Nam, Quang Ngai en Thai Nguyen
Werkwijze: 

Dit programma heeft vier resultaatsgebieden.

 • Op provinciaal niveau ondersteunt VVOB de capaciteiten van de departementen voor Onderwijs en Vorming in twee provincies, zodat ze een leerlinggerichte en gender-bewuste studie- en loopbaanbegeleiding kunnen opzetten in het secundair onderwijs.
   
 • Ook de rol van ouders is cruciaal bij de studiekeuze. Daarom zet VVOB in op de ondersteuning van de afdelingen van de Vrouwenunie in vier provincies. Het doel is de vaardigheden van de ouders in de studie- en loopbaanbegeleiding van hun kinderen te versterken.
   
 • Daarnaast zet VVOB in op nationale spelers om de benadering rond studie- en loopbaanbegeleiding ook ruimer te verspreiden. Het gaat om ondersteuning van het Department for Teachers and School Management van het ministerie van Onderwijs en Vorming bij het voorzien van professionele vorming rond studie- en beroepskeuze.
   
 • Ten slotte staat VVOB ook de nationale Vrouwenunie bij in haar inspanningen om de provinciale vrouwenverenigingen te begeleiden rond deze thematiek.