U bent hier

Vietnam - Strengthening Participatory Agricultural Extension
Titel: 
Participatory Extension Programme (PAEX) (programma rond participatieve voorlichting in de landbouw)
Locatie: 
Drie provincies in de Mekong Delta (An Giang, Hau Giang en Soc Trang) en twee provincies in Zuidoost-Vietnam (Ba Ria –Vung Thau en Binh Phuoc)
Timing: 
2008 - 2012
Budget: 
Totaal 2008 - 2012: €1.025.116 (gerealiseerd 2008 - 2010: €622.435 – gepland 2011 - 2012: €402.680)
Focus: 
Landbouwvoorlichting, Participatieve ontwikkeling van technologie, Voorlichtingsmethoden, Boerenclubs, Capaciteitsopbouw
Context: 

Landbouwvoorlichting is in Vietnam vooral top-down georiënteerd. Beleidsplanners, ambtenaren, politici, wetenschappers en maatschappelijke leiders beslissen grotendeels over de inhoud. Veelal bieden deze thema’s geen antwoord op de onmiddellijke en dringende vragen waarmee boeren kampen of voldoen ze niet aan de omstandigheden en middelen van de ‘gewone’ boer. In lijn met de betrachting van de overheid wil het programma bijdragen tot een voorlichtingssysteem dat meer rekening houdt met de reële noden en behoeften van landbouwers. Op ‘technisch’ vlak zit het veelal goed. Waarnemers zijn het erover eens dat het systeem van voorlichting in de landbouw vooral tekortschiet op het vlak van methodologische aanpak en vaardigheden van voorlichtingswerkers.

Doelstelling: 

Het programma heeft als doel landbouwers, voorlichtingswerkers en beleidsverantwoordelijken vaardigheden en attitudes bij te brengen die bijdragen tot de ontwikkeling van een systeem van voorlichting dat gebaseerd is op reële noden. Het programma is er dan ook op gericht om het planningsproces voor landbouwvoorlichting meer af te stemmen op de noden van de boeren.

Het programma wordt uitgevoerd in drie provincies in de Mekong Delta (An Giang, Hau Giang en Soc Trang) en twee provincies in Zuidoost-Vietnam (Ba Ria –Vung Thau en Binh Phuoc). In elke provincie werkt het programma samen met het Provinciaal Voorlichtingscentrum en het Provinciaal Departement Landbouw en Rurale Ontwikkeling. De vrouwenunie en de landbouwersunie zijn eveneens betrokken bij het programma.

Het Mekong Delta Research Institute (MDI) in Can Tho en het Institute of Agricultural Science of Southern Vietnam (IAS) in Ho Chi Minh City zijn de operationele partners van het programma. Zij volgen de uitvoering van het programma in de provincies mee op, verzorgen training rond extensiemethodes en staan in voor het coachen van beleidsverantwoordelijken, uitvoerders (landbouwvoorlichters) en begunstigden (boeren en boerenclubs).

Werkwijze: 

Om de bottom-up aanpak te ondersteunen zijn boerenclubs opgericht. Via deze clubs leveren en ontvangen voorlichtingswerkers informatie. Training van voorlichtingswerkers en clubmanagers stond aanvankelijk centraal maar maakte plaats voor vorming van een kerngroep van trainers in elke provincie. Deze 'Trainers of Trainers' werden getraind in 2009 en 2010. Zij trainen op hun beurt voorlichtingswerkers van provinciaal tot dorpsniveau in het gebruik van participatieve methoden voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën alsook in meer administratieve en managementaspecten (leiderschap, administratie en beheer van landbouwclubs; opzetten en opvolgen van experimenten;...).

Het programma verleent ook steun aan voorlichtingsdiensten en boerenclubs voor het identificeren en uitvoeren van experimenten. Met de provinciale voorlichtingsdiensten wordt nauw samengewerkt opdat de participatieve aanpak een vast onderdeel wordt van de voorlichtingsactiviteiten. Hiervoor sensibiliseren we de provincies om in hun jaarlijkse planning voldoende tijd en middelen uit te trekken voor vorming in participatieve methoden van voorlichting die gestoeld zijn op reële noden van de boeren.

Daarnaast worden ook systemen voor informatie-uitwisseling, communicatie en coördinatie opgezet. Met het oog op bijkomende fondsen voor expansie en verderzetting van het programma worden nieuwe partnerschappen ontwikkeld.