U bent hier

Vietnam - Strengthening Secondary Education
Titel: 
Education Programme (onderwijsprogramma)
Locatie: 
Provincies Thai Nguyen, Quang Nam, Quang Ninh, Nghe An en Quang Ngai
Timing: 
2008 - 2013
Budget: 
Totaal 2008 - 2013: €3.433.276 (gerealiseerd 2008 - 2010: €1.586.286 – gepland 2011 - 2013: €1.846.989)
Focus: 
Secundair onderwijs, Actief leren en onderwijzen, Lerarenopleiding, ICT, Milieu
Context: 

Het onderwijssysteem in Vietnam heeft met heel wat moeilijkheden te kampen: de ongelijkheid in de kwaliteit van het onderwijs op het platteland en in de steden; het ontbreken van de noodzakelijke vaardigheden bij de onderwijsmanagers in een gedecentraliseerd systeem; de onaangepaste en verouderde leermiddelen en didactiek van leerkrachten;...

De Vietnamese overheid tracht dit te verhelpen. Ze heeft zich ertoe verbonden om alle kinderen toegang te geven tot een goed onderwijssysteem. In 2005 benadrukte de Onderwijswet het belang om kwalitatief onderwijs aan te bieden met gelijke toegang zodat alle kinderen bereikt worden, vooral de meer kwetsbare, zoals: straatkinderen, kinderen met een handicap en kinderen van etnische minderheden.

Hoewel Vietnam de voorbije jaren vooruitgang boekte binnen het onderwijsdomein, kampt het toch nog met een aantal belangrijke uitdagingen.

Doelstelling: 

Binnen het programma staat capaciteitsopbouw in het onderwijs centraal. Doel is de kwaliteit van het secundair onderwijs in Noord- en Centraal-Vietnam te verbeteren door een geïntegreerde ondersteuning van Actief Leren en Onderwijzen met ICT (informatie- en communicatietechnologie) en natuur- en milieueducatie als belangrijke dragers van de methodologische verandering. In de loop van de tweede fase van het programma is de focus op natuur- en milieueducatie verlaten. Het accent ligt nu meer op het algemeen gebruik van Actief Leren en Onderwijzen over alle vakgebieden heen.

Actief Leren en Onderwijzen

Concreet gaat het over het ondersteunen van veranderingsprocessen met het oog op Actief Leren en Onderwijzen. De vorming van onderwijsmanagers is bijgevolg een belangrijke activiteit van het programma.

Ook in de lerarenopleiding en de nascholing voor leerkrachten is er aandacht voor het versterken van Actief Leren en Onderwijzen. Ter ondersteuning van deze veranderingsprocessen werkt het programma eveneens aan een versterkte relatie tussen school, maatschappelijke verenigingen (bv. de vrouwenunie) en de bredere gemeenschap.

Partners

We ondersteunen de Departementen voor Onderwijs (DOET) en de instituten voor lerarenopleiding van vijf provincies in het bevorderen van het Actief Leren en Onderwijzen in het lager secundair onderwijs. Zo verbetert de onderwijskwaliteit in het kader van een kindvriendelijke school. Onze strategische partner, het ministerie van Onderwijs en Vorming, speelt hierbij een cruciale rol. Onze operationele partners zijn de Departementen van Onderwijs van de vijf provincies waarbinnen het programma opereert en de respectieve lerarenopleidingen alsook de vrouwenunies van deze provincies.

Werkwijze: 

Het programma richt zich zowel tot toekomstige leerkrachten (pre-service) als tot leerkrachten in dienst (in-service). De meeste instituten voor lerarenopleiding werken met een traditionele manier van lesgeven, waarbij de leerkracht centraal staat. Dit willen we omzetten naar een meer leerlinggerichte manier van lesgeven, waarbij innovatieve en actieve onderwijsmethoden de spil vormen.

Voor de pre-service-opleidingen werkt VVOB samen met vijf provinciale instituten in Noord- en Centraal-Vietnam. In elk instituut is een kerngroep opgericht die bestaat uit vijf didactisch ervaren docenten. De kerngroepen werken diverse trainingsmodules voor de lerarenopleiding uit. Ze begeleiden ook trainingsactiviteiten van collega’s in de lerarenopleidingen. Op die manier zijn al meer dan 200 docenten getraind. Deze kerngroepen organiseren ook vormingsactiviteiten voor hun collega’s (docenten), toekomstige leerkrachten en mentoren van de studenten die een lesstage lopen.