U bent hier

Titel: 
Remediërend leren in Zambia
Locatie: 
Eastern province; Southern province
Timing: 
2017 - 2021
Budget: 
$ 820,123
Donor: 
USAID via J-PAL en de University of Cape Town
Sector: 
Lager onderwijs
Focus: 
Remediërend leren; professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET)
Context: 

Een nationale beoordeling uit 2014 van de lees- en rekenvaardigheden van lagere schoolleerlingen in Zambia bracht een paar verontrustende cijfers aan het licht: bijna 1 op 7 leerlingen in het tweede jaar kon geen enkel woord in de eigen taal lezen, en 30 procent van de leerlingen in het vijfde jaar was analfabeet met slechte rekenvaardigheden.

Een van de onderliggende oorzaken voor deze leeruitdaging is de grootte van klasgroepen. In grote klasgroepen zitten vaak verschillende leerniveaus samen. Leerlingen die eenmaal uit de boot zijn gevallen, krijgen de kans niet om terug bij te benen. Deze leerlingen zijn een risicogroep voor demotivatie en uitval, wat een grote negatieve impact heeft op hun toekomst.

Doelstelling: 

Overheidsmedewerkers voorzien in effectieve mentoring en steun voor leerkrachten en schoolleiders om een pedagogie van ‘Teaching at the Right Level’ te integreren in schooljaren 3, 4 en 5.

Partners: 
Werkwijze: 

Zambia’s Ministerie van Algemeen Onderwijs (MoGE), VVOB, UNICEF en J-PAL Africa rondden het pilootproject ‘Catch Up’ in 2017 af in vier geselecteerde districten. Het project richtte zich op de verbetering van lees- en rekenvaardigheden van lagere schoolleerlingen in de jaren 3, 4 en 5 in 80 scholen.

Na een succesvolle afloop van het pilootproject, koos het ministerie het volgende model van Teaching at the Right Level (TaRL) als het meest effectieve: een uur per dag, gedurende twee schooljaren, hergroepeerden leerkrachten hun leerlingen gebaseerd op niveau in plaats van op leeftijd of leerjaar. Tijdens dat uur, wordt er intensief gewerkt op lees- en rekenvaardigheden.

Het Catch Up programma schaalt deze succesvolle aanpak op naar ongeveer 1800 scholen van 2017 tot 2020. VVOB ondersteunt die opschaling voor minstens de eerste twee jaren.

In de pilootfase was VVOB’s rol in het partnerschap een implementerende op het niveau van leerkrachten en scholen. Maar in de opschaling neemt VVOB de rol op als capaciteitsopbouwer van overheidsmedewerkers op het niveau van de zones, de districten en de provincie. We verzekeren zo dat TaRL ingebed wordt in de dagdagelijkse praktijken van zowel de scholen als het MoGE.

Resultaten aan het einde van het Catch Up project:

Ambtenaren verantwoordelijk voor nascholing op niveau van de zones:

  • ondersteunen scholen met de implementatie van TaRL, gebruikmakend van lokaal beschikbaar leermateriaal,
  • versterken de competenties van coördinatoren op school wat betreft coaching en mentoring, en ook wat betreft de manieren waarop ze hun leerkrachten kunnen ondersteunen om hun pedagogische vaardigheden met TaRL te upgraden.

Ambtenaren verantwoordelijk voor nascholing op niveau van de districten:

  • hebben betere management-, facilitatie-, coaching- en mentoringskills om het project goed uit te voeren en om de resultaten op school te monitoren,
  • organiseren de ontwikkeling van lokaal beschikbaar leermateriaal tijdens bijeenkomsten van leerkrachten,
  • ondersteunen de ambtenaren op het niveau van de zones bij het oplossen van problemen en bij de organisatie van opfrissingscursussen over TaRL.

Ambtenaren verantwoordelijk voor nascholing op niveau van de provincies:

  • hebben workshops georganiseerd voor belanghebbenden waar de vooruitgang en de uitdagingen van het project besproken zijn,
  • identificeren districten waar de uitvoering moeilijk verloopt, en stellen interventies voor,
  • verifiëren vooruitgang en de data van de districten, en organiseren trainingen voor de districten.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB de capaciteit van haar onderwijspartners in Zambia. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het team in Zambia, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.