U bent hier

Zambia - Catch-Up Pilot
Titel: 
Remediërend lesgeven: Catch-Up Piloot – ondersteuning in opvolging en mentoring
Locatie: 
Districten van Chipata en Katete (Eastern Province); districten van Monze en Pemba (Southern Province)
Timing: 
2016 – 2017
Budget: 
ZMW 2,860,706
Donor: 
UNICEF; J-PAL
Sector: 
Lager onderwijs
Focus: 
Catch Up programma; remediërend lesgeven; professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET); leerkrachten opvolgen; op bewijs gebaseerde aanpak
Context: 

Het percentage leerlingen die naar het lager onderwijs gaan in Zambia was 98 tussen 2009 en 2013. Zambia's Ministerie van Algemeen Onderwijs wil verzekeren dat alle kinderen op school geraken, blijven en leren. Maar toegang tot onderwijs betekent niet per se dat leerlingen ook iets leren.

Zambia's leerlingen scoren ver onder het gemiddelde wat gecijferdheid en geletterdheid betreft in de evaluaties van de Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality. Recente nationale evaluaties wijzen op een verdere terugval van leeruitkomsten. In 2014 was 65 percent van de leerlingen in het tweede jaar niet in staat om ook maar een woord in de eigen taal te lezen. Ongeveer 30 percent van leerlingen in het vijfde jaar kan niet lezen, wat betekent dat ze niet begrijpen wat er gebeurt in de les. Door de grote, diverse klassen krijgen de leerlingen die basisvaardigheden missen nooit de kans om hun achterstand in te halen. Dit zorgt voor demotivering en schooluitval.

Zambia heeft zijn onderwijscurriculum herzien zodat lesgeven in een gekende taal mogelijk is tot het vierde leerjaar. Uitvoering van dat beleid is in 2014 begonnen. Om er verder voor te zorgen dat leerlingen met een leerachterstand in geletterdheid en gecijferdheid terug op het niveau van hun medestudenten geraken, implementeert het ministerie een catch-up pilootprogramma voor alle leerlingen van het derde tot het vijfde leerjaar in de Southern en Eastern Province van Zambia.

 

Doelstelling: 

Leeruitkomsten van leerlingen verbeteren dankzij gericht remediërend lesgeven (Teaching at the Right Level approach). Deze benadering beoogt een snelle verbetering van geletterdheid en gecijferdheid van leerlingen in het derde tot het vijfde leerjaar door leerlingen te groeperen op basis van hun leernoden, in plaats van hun leeftijd of leerjaar. Als de resultaten positief zijn, wordt het programma op grote schaal uitgerold.

Partners: 
Werkwijze: 

Twee verschillende modellen van de Teaching at the Right Level-benadering worden getest voordat het op grotere schaal wordt uitgerold:

  • Intensieve 'boot camp' van een maand: in Eastern Province (districten Chipata en Katete) groeperen een aantal scholen hun leerlingen van het derde tot het vijfde jaar volgens hun lees- en numerieke vaardigheden gedurende een hele maand. De lessen focussen op gecijferdheid en geletterdheid.
  • Een uur per dag gedurende twee schooljaren: in Southern Province (districten Monze en Pemba) groeperen een aantal scholen hun leerlingen volgens hun vaardigheden in plaats van hun leerjaar voor een intens uurtje les in geletterdheid gedurende het eerste schooljaar, en een mix van geletterdheid en gecijferdheid in het tweede jaar.

VVOB Zambia werd door haar partners geselecteerd om training en ondersteuning te voorzien voor de monitors gedurende het hele pilootproject. VVOB organiseert opleiding van leerkrachten en brengt bezoeken aan scholen om ze op te volgen en te mentoren. Daarenboven is VVOB de cruciale link tussen scholen en ambtenaren op zonaal, districts-, en nationaal niveau. VVOB staat monitors van de overheid ook bij in hun trainingen en mentoring van leerkrachten. Ouders worden ook betrokken. VVOB beheert, brengt samen en verzekert de kwaliteit van de gegevens van de scholen en districten, organiseert bijeenkomsten van monitors op regelmatige tijdstippen en houdt verfrissingscursussen en afrondsessies.