U bent hier

ECSITE
Titel: 
Empowering Community School In-service Teachers through Education (ECSITE) - project rond het versterken van het onderwijs in gemeenschapsscholen
Locatie: 
Provincies Central en Copperbelt
Timing: 
2013 - 2016
Budget: 
Gepland 2013 - 2016: €1.000.000
Donor: 
EU en Belgische federale overheid (DGD)
Focus: 
Bijscholing leerkrachten, Gemeenschapsscholen
Context: 

Een partnerschap van VVOB Zambia, de Zambia Open Community Schools (ZOCS) en het Ministry of Education, Science, Vocational Training and Early Education (MESVTEE) ging begin 2012 in op een oproep van de Europese Unie voor het krijgen van een subsidie in Zambia. Ons gezamenlijk voorstel, ECSITE, kreeg een aanzienlijke subsidie toegewezen.

De Europese Unie financiert ECSITE - via haar kantoor in Zambia - voor een periode van drie jaar. Het is in overeenstemming met en versterkt het VVOB-programma in Zambia, dat wordt ondersteund door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD). Het project startte op 1 januari 2013.

Doelstelling: 

Het ECSITE-project verhoogt het niveau van het onderwijs in de gemeenschapsscholen van twee provincies in Zambia door de kwaliteit van de leerkrachten te verbeteren en door de toegang tot hulpmiddelen om les te geven en te leren te bevorderen.

Partners: 

Strategische partner

  • Ministry of Education, Science, Vocational Training and Early Education (MESVTEE)

Operationele partners

  • Zambian Open Community Schools (ZOCS)
  • Directorate of Teacher Education Specialised Services
  • 10 documentatiecentra voor leerkrachten in de provincies Central en Copperbelt
Werkwijze: 

EECSITE zal via COSTEP werken aan de kwaliteit van de bijscholing van de leerkrachten in de gemeenschapsscholen. COSTEP is het kader van het Ministry of Education, Science, Vocational Training and Early Education voor de ontwikkeling van leerkrachten in deze scholen. Het project zal 500 leerkrachten en schooldirecteurs versterken in 250 gemeenschapsscholen over een periode van drie jaar. Het zal ook onderwijs- en leermiddelen voorzien voor 58 kenniscentra voor leerkrachten. Hierdoor bereikt het 750 extra leerkrachten van gemeenschapsscholen. Ook ouders en bestuurders in de omgeving van deze scholen behoren tot de directe doelgroep. Zo krijgt een 1000-tal ouders training in schoolbestuur en administratieve vaardigheden.

Deze inspanningen zullen de leermogelijkheden verbeteren van meer dan 80.000 kwetsbare jongens en meisjes in de Zambiaanse provincies Central en Copperbelt. Deze kinderen wonen in gebieden zonder overheids- of private scholen. De partners in ECSITE menen dat wees- en andere kwetsbare kinderen in gemeenschapsscholen toegang moeten hebben tot dezelfde onderwijskwaliteit als hun meer fortuinlijke leeftijdsgenoten in de reguliere overheids- en private scholen.