U bent hier

Zambia - Effective teaching practice for Zambia's youngest II (Jens Mollenvanger)
Titel: 
Effective early childhood education teaching practice systems II - Effectieve systemen voor lespraktijken in kleuteronderwijs II
Locatie: 
Central Province
Timing: 
2017 – 2019
Budget: 
€ 942,341
Donor: 
België; The ELMA Foundation
Sector: 
Kleuteronderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (PRESET en INSET) en schoolleiders; mentorschap; gelijke onderwijskansen
Context: 

Een grote uitdaging voor alle lerarenopleidingen in Zambia is het gebrek aan lerarenopleiders met ervaring of kennis van kleuteronderwijs. Een breed gedragen begrip over hoe kwaliteitsvol kleuteronderwijs er precies uitziet, bestaat dus niet. Al van in de kleuterklas focussen leerkrachten te weinig op begrijpend en analytisch vermogen, waardoor leerlingen basisvaardigheden niet voldoende onder de knie krijgen en stoppen met school zonder te kunnen lezen of schrijven.

Lerarenopleiders weten zelf niet goed hoe een goede les voor kleuters eruitziet. Daarom hebben de meeste scholen geen mentoren voor studentkleuterleerkrachten. Studentleerkrachten krijgen weinig begeleiding van hun scholen tijdens hun praktijkstages. Daarenboven kunnen de stagescholen hen vaak ook niet helpen; leerkrachten en schoolleiders zijn er niet voldoende op voorzien om studentleerkrachten te ontvangen, noch hebben ze de kennis of competenties om op te treden als hun mentor.

Doelstelling: 

Lerarenopleiders, schoolleiders en leerkrachten op stagescholen bieden kwaliteitsvol mentorschap aan studenten aan tijdens hun praktijkstages.

Partners: 
 • Ministry of General Education (MoGE), Directorates of :
  • Early Childhood Education
  • Teacher Education and Specialised Services
  • Standards and Curriculum
 • Examinations Council of Zambia
 • Teacher Education Department van Central Province
 • Malcolm Moffat College of Education
 • Kitwe College of Education
 • 25 stagescholen
 • The ELMA Foundation
Werkwijze: 

Dit project bouwt verder op het vorige gesteund door de ELMA Foundation (Effective teaching practice for Zambia's youngest, 2015-2016). De belangrijkste les die we daaruit meenemen is de cruciale rol van coaching en kwaliteitsvolle praktijkstages voor het leerproces van studentleerkrachten.

Leerkrachten moeten de competenties en motivatie hebben om goed werk te leveren als we een realiteit willen maken van kwaliteitsvol en gelijk onderwijs. Mentoring is een essentiële component van een kwaliteitsvolle lerarenopleiding, maar werd voorheen grotendeels genegeerd. Daarom focust dit project op de verbetering van mentorschap van studentleerkrachten tijdens hun praktijkstage.

Het project heeft drie pillaren:

 • Lokale medewerkers van het Ministry of General Education (MoGE) versterken zodat zij schoolleiders en leerkrachten van stagescholen kunnen opleiden en steunen rond mentorschap.
 • Verzekeren dat lerarenopleiders en mentors van studentleerkrachten de ontwikkelde materialen over kwaliteitsvolle praktijkstages gebruiken.
 • Het aantal studentleerkrachten verhogen dat kwaliteitsvolle begeleiding krijgt tijdens hun praktijkstage.

Aan het einde van het project:

Hebben de Colleges of Education en het Ministry of General Education (MoGE):

 • de materialen over mentorschap verfijnd, getest, en ook relevant gemaakt voor de eerste jaren lager onderwijs,
 • de materialen over mentorschap gefinaliseerd voor afdruk en verspreiding naar alle Colleges of Education die opleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs aanbieden.

Heeft MoGE:

 • een opleiding rond mentorschap ontwikkeld voor nascholingstrajecten,
 • lerarenopleiders van het Moffat College of Education en lokale medewerkers van MoGE getrained rond mentorschap en het gebruik van de mentorschapsmaterialen. De lokale medewerkers kunnen zo op hun beurt de relevante mensen op de stagescholen opleiden.

Heeft Malcolm Moffat College of Education:

 • stagescholen getrained rond de rol van mentorschap in kwaliteitsvol kleuteronderwijs en de eerste jaren lager onderwijs,
 • de effectiviteit van mentorschap gemonitord in de 25 stagescholen.

Gedurende het hele project houden VVOB, MoGE en de Colleges of Education de getrokken lessen over hoe mentorschap inbedden in bijscholingstrajecten bij. Ze delen hun ervaringen ook in uitwisselingen met stakeholders, andere lerarenopleidingen en andere stagescholen.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Zambia de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Zambia team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.