U bent hier

Zambia - QEECS
Titel: 
Quality Early Education in Community Schools (QEECS) - Kwaliteitsvol Kleuteronderwijs in Gemeenschapsscholen
Locatie: 
Copperbelt Province (Kitwe en Ndola districten)
Timing: 
2014 - 2017
Budget: 
€ 842,910
Donor: 
België; Europese Unie
Sector: 
Kleuteronderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET) en schoolleiders; gemeenschapsscholen; gelijke onderwijskansen
Context: 

Minder dan 20 procent van alle lagere schoolleerlingen in Zambia ging ook naar de kleuterklas. De bevoorrechte minderheid die hun eerste levensjaren wel doorbrengt op school, kent een relatief gepriviligeerde thuissituatie. Het Ministerie van Algemeen Onderwijs van Zambia heeft het belang van kleuteronderwijs erkend en werkt aan de voorziening van kleuteronderwijs in alle publieke scholen. Maar haar aandacht gaat vooral uit naar staatsscholen, waardoor kwetsbare kinderen op en rond gemeenschapsscholen uit de boot vallen.

Gemeenschapsscholen in de districten Kitwe en Ndola in Copperbelt Province zorgen voor jonge kinderen uit benadeelde gemeenschappen. De meeste van deze gemeenschapsscholen werden opgericht om te voldoen aan een groeiende vraag van ouders voor opvang tijdens de werkuren. Maar de betrokkenheid van ouders en de omringende gemeenschap is te beperkt, en de meeste scholen kunnen niet altijd voldoen aan de basisnoden van kinderen. De meerderheid van de leerkrachten op die scholen heeft een verwaarloosbare of helemaal geen opleiding gehad. Bovendien krijgen de kinderen les in onveilige omstandigheden.

Doelstelling: 

Verhoogde toegang tot kwaliteitsvol kleuteronderwijs voor arme en gemarginaliseerde kinderen van 3 tot 8 jaar in peri-urbane en plattelandsgemeenschappen in Kitwe District en Ndola District.

Partners: 
Werkwijze: 

Het QEECS-project draait rond het creëren van veilige, gezonde en rijke leeromgevingen voor jonge kinderen in gemeenschapsscholen via de ontwikkeling van infrastructuur en de voorziening van kwaliteitsvolle lessen en didactisch materiaal.

Het project steunt op drie pillaren:

 • De betrokkenheid van de gemeenschap bij onderwijs stimuleren.
 • Het bewustzijn bij lokale autoriteiten van het belang van kleuteronderwijs voor leeruitkomsten vergroten, en hen ertoe verbinden om hun steun voor onderwijsprojecten uit te breiden voor jonge kinderen in hun gebied.
 • De capaciteit van de informatiecentra voor leerkrachten (Teacher Resource Centres) en de gedecentraliseerde instellingen van het Ministerie van Algemeen Onderwijs versterken zodat zij de kwaliteit van kleuteronderwijs en de eerste jaren van het lager onderwijs kunnen ondersteunen.

Aan het einde van het QEECS-project:

 • Bieden gemeenschapsscholen veilige, gezonde, gendersensitieve en kindvriendelijke leeromgevingen aan voor vroege scholing.
 • Ondersteunen lokale autoriteiten (gemeentes en hun structuren) de verdere ontwikkeling van vroege scholing via mobilisering van gemeenschapssteun (voor infrastructuur bv.).
 • Promoten lokale autoriteiten (gemeentes en hun structuren):
  • tijdige geboorteaangifte
  • registratie van centra voor vroege scholing
  • meer en tijdige inschrijving in kleuterscholen
 • Ondersteunen informatiecentra kleuterleerkrachten en schoolleiders van gemeenschapsscholen in hun professionele ontwikkeling.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Zambia de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Zambia team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.