U bent hier

Zambia - STEEL
Titel: 
Supporting Teacher Education for Early Learning (STEEL) - Lerarenopleidingen voor kleuteronderwijs versterken
Locatie: 
Central Province
Timing: 
2017 - 2021
Budget: 
€ 4,562,000
Donor: 
België
Sector: 
Kleuteronderwijs; eerste jaren lager onderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (PRESET en INSET) en schoolleiders; gelijke onderwijskansen
Context: 

Zambia heeft de laatste jaren vooruitgang geboekt wat betreft kleuteronderwijs, maar staat nog voor een aantal uitdagingen. Zo is er nog geen breed gedragen begrip van de gepaste pedagogieën en praktijken, en moeten de allereerste gediplomeerde kleuterleerkrachten nog afstuderen.

Kleuteronderwijs staat nog in haar kinderschoenen in Zambia. De eerste echte schoolervaring die jonge leerlingen hebben is in het eerste leerjaar. Dit zal nog een aantal jaren het geval blijven. Het is dus belangrijk dat ook lagere schoolleerkrachten enige kennis hebben van het leer- en ontwikkelingsproces van jonge kinderen.

De situatie is voornamelijk problematisch in Central Province, waar de armoedegraad hoog is in zowel stedelijke als plattelands contexten.

Doelstelling: 

Leerkrachten in het kleuteronderwijs en de eerste jaren van het lager onderwijs hebben de competenties om de pedagogie van spelend leren toe te passen en om Early Learning Development Standards te gebruiken.

Partners: 
 • Ministry of General Education (MoGE)
 • Directoraten van het MoGE:
  • Early Childhood Education
  • Teacher Education and Specialised Services
  • Standards and Curriculum
 • Examinations Council of Zambia
 • Lerarenopleidingen die Kleuteronderwijs aanbieden (2)
 • Chalimbana University
 • Central Province onderwijsmedewerker – Teacher Education Departments op districtsniveau
Werkwijze: 

Het STEEL-programma draait rond de versterking van de professionele ontwikkeling voor zowel studentleerkrachten als bestaande leerkrachten van kleuter- en lager onderwijs.

Het programma steunt op vier pillaren:

 • MoGE versterken om een genderresponsieve pedagogie van spelend leren en het gebruik van Early Learning Development Standards (ELDS) te coördineren en te ondersteunen.
 • Bachelors Kleuteronderwijs versterken rond gendderresponsieve pedagogie van spelend leren en ELDS.
 • De uitvoering van een genderresponsieve pedagogie van spelend leren en ELDS door startende kleuterleerkrachten verbeteren.
 • Professionele ontwikkeling voor kleuterleerkrachten rond genderresponsieve pedagogie van spelend leren en ELDS verbeteren.

Het programma draagt bij tot de ontwikkeling van een benadering tot kleuteronderwijs dat gedeeld wordt door studentleerkrachten, startende leerkrachten én ervaren leerkrachten, zodat de verandering vlot kan verlopen.

Aan het einde van het STEEL-programma:

 • Hebben de directoraten van MoGE:
  • een strategie, standaarden en beoordeling ontwikkeld voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten rond kleuteronderwijs,
  • een genderresponsieve pedagogie van spelend leren en ELDS opgenomen in hun opvolgings- en beoordelingspraktijken.
 • Volgen de directoraten van MoGE professionele ontwikkeling van leerkrachten rond kleuteronderwijs op, en ondersteunen ze die.
 • Leiden de directoraten van MoGE de groei van lokale kennis over kleuteronderwijs.
 • Wijden de twee lerarenopleidingen hun studentleerkrachten in in spelend leren en ELDS, zowel op de lerarenopleidingen zelf als op de stagescholen.
 • Ondersteunen de twee lerarenopleidingen studenten en mentoren op de stagescholen.
 • Neemt Chalimbana University de pedagogie van spelend leren en ELDS op in haar bachelor Kleuteronderwijs.
 • Voert Chalimbana University onderzoek uit rond kleuteronderwijs.
 • Faciliteren bijscholingsinstellingen verbeterde professionele ontwikkeling van kleuterleerkrachten dat ook spelend leren en ELDS inhoudt.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Zambia de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Zambia team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.