U bent hier

Zambia - Measuring skills for a changing world
Titel: 
Haalbaarheid testen van de 'Breadth of Learning Opportunitites'-instrumenten
Locatie: 
Nationaal
Timing: 
1 februari – 30 april 2017
Budget: 
USD 5,000
Donor: 
The Brookings Institution
Sector: 
Kleuteronderwijs; lager onderwijs; secundair onderwijs
Focus: 
Vaardigheden voor een veranderende wereld; benadering gebaseerd op bewijs
Context: 

Het project Breadth of Learning Opportunities van het Center for Universal Education (Brookings Institution) en Education International werkt aan de ontwikkeling van een instrument dat de leermogelijkheden meet waar studenten aan blootgesteld worden in nationale curricula, beleidsdomeinen en scholen. Die meetinstrumenten zullen nationale overheden in staat stellen om hun eigen onderwijssystemen door te lichten en gerichte interventies op te zetten om hun onderwijs efficiënter en relevanter te maken.

De instrumenten maken gebruik van de zeven domeinen van leren van het Learning Metrics Task Force en kunnen zo bepalen hoe goed de verschillende domeinen vertegenwoordigd zijn op nationaal niveau, op school en in de klas - dus in het bedoeld curriculum en in de praktijk. De meetinstrumenten bepalen welk domein prioritair is, hoeveel tijd eraan wordt besteed en welke middelen en activiteiten geassocieerd worden met elk van de domeinen.

Doelstelling: 

Het doel van dit pilootproject is om de haalbaarheid van de meetinstrumenten te testen vooraleer ze worden getest op grotere schaal. Deze haalbaarheidsstudie is ontwikkeld om na te gaan hoe potentiële gebruikers van de Breadth of Learning Opportunities de instrumenten ervaren en of het instrument nuttige informatie oplevert voor beleidsmakers.

Partners: 
Werkwijze: 

In de haalbaarheidsstudie van de meetinstrumenten Breadth of Learning Opportunities worden volgende factoren in overweging genomen: hoe lang het duurt om het instrument te vervolledigen, de overtolligheid van bepaalde vragen of onderwerpen en de duidelijkheid van de vragen. Op basis van de haalbaarheidsstudie worden vervolgens aanbevelingen gedaan.