U bent hier

South Africa - Institutional Capacity Development in Primary Education
Titel: 
Institutionele capaciteitsontwikkeling in het lager onderwijs
Locatie: 
Provincie Free State + Nationaal
Timing: 
2014 - 2016
Budget: 
Gepland 2014-2016: €2.400.000
Donor: 
Belgische federale overheid (DGD)
Focus: 
Lager onderwijs, Professionalisering van leerkrachten, Schoolleiderschap, Strategische ondersteuning
Context: 

De  VVOB-ondersteuning 2014-2016 richt zich tot het basisonderwijs via het ministerie van Basisonderwijs en SACE en met een focus op de provincie Free State. Doel is om de kwaliteit van de continue professionele ontwikkeling van leerkrachten te verbeteren, in het bijzonder met betrekking tot rekenen. Dit programma is gewijd aan een centraal element van het Integrated Strategic Planning Framework for Teacher Education and Development (ISPFTED): de ondersteuning van de continue professionele ontwikkeling van leerkrachten door middel van ‘Professionele Leergemeenschappen’.

Er is onder andere gepland dat iedere provincie in Zuid-Afrika een provinciaal instituut voor lerarenontwikkeling opzet. Deze instituten zullen continue professionele ontwikkeling aanbieden en coördineren. De huidige documentatiecentra van de districten worden ‘districtcentra voor lerarenontwikkeling', die leerkrachten ondersteunen.

Doelstelling: 

Leerkrachten en schoolleiders in het lager onderwijs gebruiken gepaste onderwijs-, monitoring- en opvolgingsstrategieën om de leerresultaten (op het vlak van gecijferdheid) van alle leerlingen te verbeteren.

Partners: 

Strategische partner

 • Het National Department of Basic Education (DBE)

Operationele partners

 • Structuren binnen het DBE: NICPD, CPTD en EMGD
 • De South African Council for Educators (SACE)
 • Het Provincial Free State Department of Education (FSDOE)
 • Het District Teacher Development Centre (DTDC) in het district Lejweleputswa (provincie Free State )
Werkwijze: 

De ondersteuning van continue professionele ontwikkeling van leerkrachten via ‘Professionele Leergemeenschappen’ is een centraal element in het Integrated Strategic Planning Framework for Teacher Education and Development (ISPFTED). Het komt aan bod in onderstaande resultaatsgebieden, die elk verwijzen naar één partner:

 • In het eerste resultaatsgebied helpt VVOB het ministerie voor Basisonderwijs bij het ondersteunen van de provincies bij het opzetten van ‘Professionele Leergemeenschappen’ voor de professionalisering van leerkrachten (in wiskunde).
   
 • De Zuid-Afrikaanse ‘Raad van leerkrachten’ zal de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders registreren in een managementsysteem. VVOB helpt SACE bij het verbeteren van de processen en systemen.
   
 • In het derde resultaatsgebied zal VVOB het provinciaal ministerie van Onderwijs van Free State helpen bij het verbeteren van de planning en coördinatie van de professionele ontwikkeling van leerkrachten, meer bepaald door de onderwijsspecialisten in de districten bij te scholen.
   
 • Op districtsniveau zal VVOB de onderwijsspecialisten helpen bij de implementatie van professionele ontwikkeling voor leerkrachten rond vakkennis en didactiek van wiskunde.