U bent hier

Titel: 
Gender-Responsive Pedagogy for Early Childhood Education – GRP4ECE
Locatie: 
KwaZulu-Natal Provincie
Timing: 
2020-2021
Budget: 
€ 908.358
Donor: 
België
Sector: 
Kleuteronderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET) en schoolleiders; gender; gelijke onderwijskansen
Context: 

Onderzoek toont aan dat het concept 'gender' vorm krijgt bij kinderen tussen 3 en 7 jaar oud. Genderidentiteiten zijn gevormd tegen het 7de levensjaar. In die zin kan kleuteronderwijs hét instrument zijn om in leerlingen een gendersensitieve kijk op zichzelf en anderen te ontwikkelen. Dit heeft een impact op de verwachtingen die ze zichzelf en anderen opleggen en op de keuzes die ze maken in hun latere leven. Anders gezegd: een genderresponsieve pedagogie toepassen in het kleuteronderwijs kan cruciaal zijn voor kinderen om zich te ontplooien tot hun volledig potentieel op basis van hun unieke en waardevolle talenten en interesses, en niet op basis van hun sekse.

In Zuid-Afrika is het aantal kinderen dat naar de kleuterschool gaat de laatste jaren hard gegroeid. Jammer genoeg is de kwaliteit van het kleuteronderwijs niet goed genoeg. Dat komt omdat verzorgers en kleuterleerkrachten niet over de juiste praktische vaardigheden, ervaring en kennis beschikken om spelenderwijs leren toe te passen. En hoewel genderresponsief onderwijs een cruciale rol kan spelen in de strijd tegen genderongelijkheid, weten veel kleuterleerkrachten niet hoe ze moeten omgaan met genderstereotypes in de klas. Meer nog, vaak bevestigen ze die onbewust in hun lespraktijken.

Doelstelling: 

Schoolleiders en leerkrachten in het kleuteronderwijs hebben de vaardigheden om een genderresponsieve pedagogie (GRP) te ontwikkelen en toe te passen in een omgeving van spelenderwijs leren en lesgeven.

Partners: 
Werkwijze: 

Het GRP4ECE-programma ontwikkelt en test een Zuid-Afrikaanse benadering uit van genderresponsief kleuteronderwijs, gebaseerd op de internationale GRP4ECE toolkit ontwikkeld door VVOB en het Forum for African Women Educationalists en onderschreven door de Afrikaanse Unie en het UNESCO International Institute for Capacity Building in Africa.

Het project steunt op vier pijlers:

  • Contextualisering van de bestaande GRP4ECE toolkit
  • Ontwikkeling van open leermiddelen
  • Professionele ontwikkeling rond GRP voor leerkrachten, schoolleiders en vakadviseurs binnen kleuteronderwijs
  • Onderzoek naar de effectiviteit van de toolkit

Aan het einde van het GRP4ECE project:

  1. ... werd de internationale GRP4ECE toolkit gecontextualiseerd voor gebruik in Zuid-Afrika, na een hoogst participatief proces met verschillende belanghebbenden;
  2. ... hebben alle vakadviseurs in de provincie KwaZulu-Natal, 72 scholen en centra voor kleuters, 180 leerkrachten in het voorbereidingsjaar voor de lagere school en kleuterleerkrachten, en 108 schoolleiders sterkere GRP vaardigheden en zullen ze zich voortdurend bijscholen in professionele leergemeenschappen;
  3. ... is het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem geïnformeerd over de resultaten en de getrokken lessen uit externe onderzoeken over de effectiviteit van de toolkit in de pilootscholen en kleutercentra.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB de capaciteit van haar onderwijspartners in Zuid-Afrika. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het team in Zuid-Afrika, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.