U bent hier

Teaching and Learning for Inclusive Education
Titel: 
Teaching and Learning for Inclusive Education - Lesgeven en leren voor inclusief onderwijs
Locatie: 
Provincies Vrijstaat, Noord-Kaap en Noordwest
Timing: 
2016 - 2019
Budget: 
€ 1,107,155
Donor: 
België; Europese Unie
Sector: 
Lager onderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (PRESET en INSET); Open Leermaterialen; benadering op basis van bewijs; inclusief onderwijs; gelijke onderwijskansen
Context: 

De inschrijvingsgraad in het lager onderwijs in Zuid-Afrika is hoog, maar het onderwijssysteem scoort slecht wat leerprestaties betreft.

Kinderen die leerbarrières ervaren in eender welke vorm (familiaal, taal, armoede, leermoeilijkheden, handicap...) lopen het grootste risico om uit de boot te vallen. Zuid-Afrika is in bepaalde opzichten nog steeds een systeem van twee soorten onderwijs: een is rijk, effectief en capabel in het onderwijzen van haar leerlingen. De ander is arm, disfunctioneel en niet in staat om haar leerlingen te voorzien van de nodige numerieke en leesvaardigheden in het lager onderwijs.

Zuid-Afrika heeft richtlijnen opgenomen rond inclusief onderwijs alsook een beleid van 'Screening, Identification, Assessment and Support' om leerbarrières in het onderwijs aan te pakken. Het succes van deze maatregelen is vooral afhankelijk van de capaciteit van leerkrachten om ze om te zetten in de praktijk en gedifferentieerd les te geven. Maar bestaande professionele ontwikkelingstrajecten van leerkrachten schieten tekort hierin tekort.

Doelstelling: 

Dit project verbetert de kennis en vaardigheden van leerkrachten basis onderwijs om leerbarrières bij kinderen te identificeren en aan te pakken.

Werkwijze: 

Om van inclusief onderwijs een realiteit te maken, hebben VVOB en haar partners een brede aanpak ontworpen van professionele ontwikkeling voor leerkrachten dat focust op de drie fases van de carrière van een leerkracht:

  • Studenten voldoende voorbereiden om inclusief onderwijs tijdens hun intiële lerarenopleiding op NWU, UFS, Wits, het Central University of Technology en de University of Fort Hare in verschillende lessen en tijdens hun praktijkstages om inclusief onderwijs te beoefenen.
  • Verzekeren dat startende leerkrachten in Vrijstaat, Noord-Kaap en Noordwest toegang hebben tot een inductieprogramma rond inclusief onderwijs.
  • Leerkrachten voorzien van kwaliteitsvolle professionele ontwikkelingsmogelijkheden, specifiek via goed werkende professionele leergemeenschappen die inclusief onderwijs als kernthema aanhouden.

De ontwikkeling en uitvoering van deze brede aanpak wordt gedocumenteerd en geanalyseerd door de betrokken universiteiten. Geleerde lessen worden verspreid op verschillende nationale symposia over inclusief onderwijs. VVOB en IESA ontwikkelen daarenboven open leermaterialen die gebruikt kunnen worden in modules over inclusief onderwijs, maar ook in pedagogische en vakdidactische modules in lerarenopleidingen en professionele leergemeenschappen.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Zuid-Afrika de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Zuid-Afrika team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.