U bent hier

Titel: 
Keep It Cool
Locatie: 
Oost-Kaap, KwaZulu-Natal, Limpopo
Timing: 
2019-2022
Budget: 
€1.437.620
Donor: 
Vlaamse overheid
Sector: 
Secundair onderwijs
Focus: 
Klimaatonderwijs; professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET) en schoolleiders; strategische ondersteuning
Context: 

De klimaatverandering is heel voelbaar in Zuid-Afrika. Het land warmt 2 graden en meer op per eeuw – dat is twee keer zo snel dan het globaal gemiddelde. Klimaatverandering is een nationale bezorgdheid en (politieke) urgentie geworden in Zuid-Afrika.

In dit klimaatverhaal neemt onderwijs meer en meer een erkende hoofdrol op. Het voorziet kinderen en jongeren van de nodige kennis en kwaliteiten om geïnformeerde beslissingen te nemen over hoe we ons individueel leven en de ecologische, sociale en economische systemen die ons omringen, kunnen aanpassen aan het veranderend klimaat.

De effectieve implementatie van klimaatonderwijs in Zuid-Afrikaanse scholen botst jammer genoeg op twee grote obstakels:

 • Kennis op alle beleidsniveaus over de klimaatverandering en over klimaatonderwijs is versnipperd.
 • Klimaatonderwijs is niet afgestemd op wetenschappelijke ontwikkelingen en het beleid van de overheid.
Doelstelling: 

Leerkrachten en schoolleiders van het secundair onderwijs integreren klimaatonderwijs in hun klassen en scholen.

Partners: 
 • GreenMatter
 • Zuid-Afrikaanse overheid via:
  • Department of Environmental Affairs
  • Department of Basic Education
  • Department of Higher Education and Training
 • Universiteiten die partner zijn in het Fundisa for Change project
Werkwijze: 

Keep It Cool creëert een coherente beleidssituatie waarin de onderwijssector ten volle benut wordt als een strategische actor in de transitie van Zuid-Afrika naar een veerkrachtige samenleving wat betreft het klimaat.

Het project steunt op 4 pijlers:

 • Klimaatonderwijs opnemen in onderwijsbeleid, -richtlijnen en -materialen
 • De versnippering van kennis, beleid en praktijk rond klimaatonderwijs tussen belanghebbenden oplossen
 • Innovatieve projecten implementeren die inspelen op het bestaande curriculum en studenten en gemeenschappen betrekken
 • Data verzamelen over de professionalisering van leerkrachten en geïmplementeerde klimaatonderwijsprojecten om te delen met nationale en lokale niveaus

Het project omhelst ook een communicatiestrategie die enerzijds de uitwisseling van kennis en goede praktijken promoot tussen de belanghebbenden, en anderzijds het bewustzijn over en steun voor klimaatonderwijs en het project vergroot bij derden.

Aan het einde van Keep It Cool…

 • Beleidsmakers op lokaal en nationaal niveau hebben verdiepte kennis over klimaatonderwijs en een versterkte capaciteit om klimaatonderwijs effectief te integreren in hun beleid en richtlijnen.
 • Leerkrachten en actoren verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten hebben toegang tot gebruiksvriendelijke en vrij verkrijgbare bronnen rond klimaatonderwijs
 • Actoren verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten ontwikkelen en organiseren trainingen over klimaatonderwijs voor leerkrachten secundair onderwijs, en volgen die leerkrachten verder op in professionele leergemeenschappen met coaching en inspiratie.
 • Schoolleiders nemen zelf ook deel aan professionele leergemeenschappen om hun leerkrachten te kunnen verzekeren dat ze klimaatonderwijs in hun lessen effectief kunnen inzetten.

Geselecteerde universiteiten voeren in parallel onderzoek uit over de professionalseringstrajecten voor leerkrachten en de uitgevoerde klimaatonderwijsprojecten. De resultaten worden gedeeld met de nationale en lokale overheden.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB de capaciteit van haar onderwijspartners in Zuid-Afrika. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het team in Zuid-Afrika, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.