U bent hier

South Africa - Literacy Boost
Titel: 
Accelerated Early Grade Reading
Locatie: 
Vrijstaat provincie
Timing: 
2017 – 2019
Budget: 
ZAR 1,839,714
Donor: 
Save the Children South Africa, USAID
Sector: 
Lager onderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van schoolleiders; professionele leergemeenschappen; gelijke onderwijskansen
Context: 

Onderzoek toont aan dat Zuid-Afrika in een nationale leescrisis zit. Veel kinderen verwerven geen basis leesvaardigheden, waardoor ze het curriculum niet helemaal meekrijgen en maar een beperkt leerproces doormaken. Omdat het Engels de meest voorkomende taal is op school, zijn kinderen met een Afrikaanse thuistaal uitzonderlijk kwetsbaar.

Scholen hebben ondersteuning nodig van de relevante lokale overheden van het Departement van Onderwijs om deze uitdaging aan te pakken, maar het ontbreekt die laatsten aan kwalificaties en andere middelen om dat adequaat te doen.

Om ondermaatse leerresultaten in lezen aan te pakken, werkt Save the Children aan een 'leescultuur' voor jonge leerlingen in 24 landen met hun Literacy Boost-project, ook in Zuid-Afrika.

Doelstelling: 

Schoolleiders zijn in staat om verbeterde leesvaardigheden op hun school te verwezenlijken als deel van het Literacy Boost-project dat versneld de leesvaardigheden wil verbeteren voor alle leerlingen van Graad 1 tot 3.

Partners: 
Werkwijze: 

Onderzoek toont aan dat leerkrachten de grootste impact hebben op de leesvaardigheden van leerlingen. Verzekeren dat leerkrachten de competenties en motivatie hebben om goed les te geven is cruciaal. Het Literacy Boost-project van Save the Children in Zuid-Afrika focust op het verbeteren van de vakinhoudelijke kennis van lagere schoolleerkrachten over taal en leesvaardigheid.

Het project steunt op vier pijlers:

  • Versterken van de capaciteit van overheidsmedewerkers om deze leerkrachten te trainen en te ondersteunen
  • Verbeteren van de capaciteit van leerkrachten om effectief het curriculum uit te voeren
  • Versterken van schoolmanagement en -leiderschap
  • Voorzien in mogelijkheden voor leerlingen om zinvol om te gaan met geschreven teksten en verhalen

Save the Children Zuid-Afrika gaf aan VVOB de opdracht om de derde pijler over schoolmanagement en -leiderschap te behalen.

VVOB organiseert daartoe professionele leergemeenschappen als een effectief instrument voor de continue professionele ontwikkeling van leerkrachten, schoolleiders en overheidsmedewerkers ('circuit managers' en 'subject advisors' op districtsniveau). VVOB voorziet ook in technische ondersteuning en intellectueel leiderschap voor alle andere activiteiten van pijler 3, en traint Save the Children medewerkers in Zuid-Afrika rond professionele leergemeenschappen en mentorschap.

Aan het einde van het project...:

  • Circuit managers en subject advisors komen regelmatig samen om uit te wisselen over professionele leergemeenschappen, leesvaardigheid op school en andere aanverwante onderwerpen.
  • Schoolleiders hebben versterkte leiderschaps- en mentorschapscapaciteiten.
  • Save the Children medewerkers in Zuid-Afrika faciliteren workshops gebruikmakend van professionele leergemeenschappen, na training van VVOB, en voorzien leerkrachten en schoolleiders van goed mentorschap.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB in Zuid-Afrika de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB-team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.