U bent hier

South Africa - LT4Diversity
Titel: 
Leadership and Teaching for Diversity (LT4Diversity) - Leiderschap en lesgeven voor diversiteit
Locatie: 
Pretoria, en provincies Vrijstaat en KwaZulu-Natal
Timing: 
2017 - 2021
Budget: 
€ 4,560,000
Donor: 
België
Sector: 
Lager onderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET) en schoolleiders; gelijke onderwijskansen
Context: 

Zwakke leeruitkomsten en veel schooluitval in Zuid-Afrika zijn gevolgen van een onderwijssysteem dat weinig kwaliteitsvol is. Patronen van ongelijkheid liggen al vast tegen het vierde jaar lager onderwijs, wat de noodzaak benadrukt om gangbare lespraktijken in de vroege jaren al aan te pakken. Zo is de leerkloof tussen de armste 60 percent en rijkste 20 percent al drie leerjaren tegen het derde leerjaar. Die kloof groeit tot vier leerjaren tegen het negende leerjaar.

Een cultuur en pedagogie die inclusie vooropstellen is nodig om kwetsbare kinderen de kans te geven om te leren. Schoolleiders en leerkrachten hebben daarom nood aan relevante professionele ontwikkeling rond inclusief onderwijs en het aanpakken van leerbarrières op lokaal en zelfs schoolniveau.

Doelstelling: 

Schoolleiders en leerkrachten in het lager onderwijs hebben de vaardigheden om correct om te gaan met diversiteit in de klas door een pedagogie van inclusie toe te passen voor gecijferdheid en geletterdheid.

Partners: 
 • Department of Basic Education (DBE)
 • Directoraten in DBE:
  • Inclusive Education 
  • Initial Teacher Education 
  • Continuing Professional Teacher Development 
  • Education Management and Governance Development
 • 2 provinciale Departments of Education
 • South African Council of Educators (SACE)
 • South African Principals Association (SAPA)
Werkwijze: 

Het LT4Diversity-programma draait rond de verbetering van professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders in het lager onderwijs.

Het programma steunt op twee grote pillaren:

 • Schoolleiders versterken om inclusie van alle leerlingen te ondersteunen.
 • Leerkrachten versterken om een pedagogie van inclusie toe te passen in hun klas.

Elke pillaar draagt bij tot de effectieve uitvoering van het beleid rond inclusief onderwijs in lager onderwijs.

Aan het einde van het LT4Diversity-programma:

 • Leidt en monitort DBE de professionele ontwikkeling rond inclusief onderwijs.
 • Coördineert en verspreidt DBE bronnen over inclusief onderwijs (bv. via Open Leermaterialen).
 • Leidt SACE inclusief onderwijs in professionele ontwikkelingstrajecten.
 • Monitort en rapporteert SACE over individuele ontwikkelingstrajecten.
 • Leiden, monitoren en evalueren ambtenaren op provinciaal en districtsniveau professionele ontwikkelingsactiviteiten voor leerkrachten en schoolleiders over de inclusie van alle leerlingen, inclusief rond thema's zoals gender en gelijke onderwijskansen.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Zuid-Afrika de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Zuid-Afrika team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.