U bent hier

 

Vanaf eind april kun je hieronder een overzicht van de stageplaatsen voor 2020 vinden. Dit aanbod zal de komende weken en maanden aangevuld worden. Als je niet meteen vindt wat je zocht, kom dan zeker nog eens terug. Je kan makkelijk op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief.

 

Let op: Deze stageplaatsen staan open voor studenten van alle onderwijsinstellingen. Informeer bij de verantwoordelijke internationalisering of stageverantwoordelijke of er daarnaast nog extra stageplaatsen zijn gereserveerd voor jouw school.

Recente stageplaatsen

Cambodja

Lesgeven in STEM (lager onderwijs) samen met een Cambodjaanse student

Laatste keer bijgewerkt op 02/10/2019
Stage in Cambodja voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020

Deze stage richt zich op het ontwikkelen van didactisch materiaal en strategieën om via STEM het wiskunde-onderwijs meer aantrekkelijk en begrijpelijk te maken voor alle leerlingen. Samen met een Cambodjaanse student ga je leerlinggericht lesgeven rond wiskunde in een lagere school.

 • Student lerarenopleiding lager onderwijs 
 • Bij voorkeur duostage
 • Minimum drie maanden, starten eind januari tot eind april 2020

Rwanda

Teaching STEM and developing teaching resources

Laatste keer bijgewerkt op 05/09/2019
Stage in Rwanda voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020

Tijdens deze stage zal je worden ondergedompeld in de dagelijkse klasrealiteit van een Rwandese basisschool.  Gedurende minimum 3 maanden zal je STEM (wiskunde en/of fysica) geven aan 10 tot 15-jarigen.  Hierbij focus je op leerlinggerichte benaderingen, het gebruik van leerlijnen, differentiatie en het gebruik van lage kost materialen.  Ook neem je initiatieven in de school om de professionele vorming van leerkrachten te versterken, bijvoorbeeld door samen een professionele leergemeenschap op te starten.  Op die manier zorg je ervoor dat de materialen die je ontwikkelt, breed gekend en gebruikt worden binnen de school.  Naast het lesgeven neem je deel aan alle schoolgerelateerde activiteiten, zoals vergaderingen, activiteiten met de locale gemeenschap en verbeterwerk. Samen met je begeleider van VVOB reflecteer je over je ervaringen en denk je mee na over hoe het VVOB programme zo goed mogelijk de onderwijskwaliteit kan verbeteren.

 • minimum 3 maanden
 • goede kennis van het Engels
 • liefst duostage

Kwalitatief onderzoek over impact blended learning design

Laatste keer bijgewerkt op 24/04/2019
Stage in Rwanda voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020

VVOB ondersteunt de Universiteit van Rwanda in het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van opleidingen voor een continue beroepsmatige ontwikkeling van schoolleiders (continuous professional development) inzake effectief schoolleiderschap. Om de effectiviteit en efficiëntie hiervan te verbeteren, implementeert VVOB blended learning in deze opleiding. Meer bepaald zullen de klassikale workshops stilaan afgebouwd worden om gedeeltelijk plaats te maken voor online leren. Aangezien Rwanda een relatief lage mate van digitale geletterdheid kent, is dit mogelijks een uitdagend gegeven voor vele cursisten. Door middel van kwalitatief onderzoek ga je na welke impact ons blended learning design heeft op leeruitkomsten en zelfeffectiviteit van cursisten.

 • Masters in Sociale Wetenschappen (Sociologie, Pedagogie of aanverwante studies)
 • Vertrouwd met kwalitatief onderzoek, met name in het onderwijs
 • Minimum 3 maanden maar liefst langer
 • Goede kennis van het Engels

Kwalitatief onderzoek over PLC's in Rwanda

Laatste keer bijgewerkt op 24/04/2019
Stage in Rwanda voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020

VVOB ondersteunt de Universiteit van Rwanda in het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van opleidingen voor schoolleiders en leraren (subject leaders) in STEM vakken.Daarnaast helpen VVOB en Rwanda Education Board deze schoolleiders en leraren om regelmatig samen te komen in professionele leergemeenschappen (PLCs).Deze gemeenschappen hebben tot doel het samen systematisch bevragen van de praktijk om van daaruit die praktijk te verbeteren.Onderzoek heeft uitgewezen dat succesvolle PLCs voldoen aan een aantal voorwaarden.Via kwalitatief onderzoek ga je dieper in op de dynamieken in deze PLCs en onderzoek je in hoeverre voldaan wordt aan de voorwaarden voor succesvolle PLCs.

 • Masters in Sociale Wetenschappen (Sociologie, Pedagogie of aanverwant studies)
 • Vertrouwd met kwalitatief onderzoek, met name in het onderwijs
 • Minimum 3 maanden maar liefst langer
 • Goede kennis van het Engels

Vietnam

Lesgeven in een basisschool in Vietnam

Laatste keer bijgewerkt op 06/05/2019
Stage in Vietnam voor Hogeschoolstudenten
Stagejaar: 2020
 • De stagiair werkt als onderwijzer in een basisschool die verbonden is aan de lerarenopleiding van de Universiteit van Quang Nam.
 • Bachelor basisonderwijs, BaNaBa Buitengewoon onderwijs of zorgcoordinator
 • Goede kennis Engels noodzakelijk
 • Stagiair neemt initiatief en kan zelfstandig werken
 • 3 maanden

Educational research on learning through play in Vietnam

Laatste keer bijgewerkt op 19/04/2019
Stage in Vietnam voor Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020
 • Het onderzoek van de stagiair ondersteunt de monitoring en evaluatie-activiteiten van het programma. Het onderwerp van het onderzoek is afhankelijk van de timing van de stage en de voorkeur van de stagiair en zal in overleg met VVOB en de partners vastgelegd worden. Mogelijke thema’s zijn het evalueren van de implementatie van spelen in Vietnamese kleuteronderwijs, Ook onderzoek rond equity, gender en environment als barriers to learning kunnen in overweging worden genomen.
 • Masters in pedagogische, psychologische of sociale wetenschappen
 • Goede kennis Engels noodzakelijk
 • Stagiair neemt initiatief en kan zelfstandig werken
 • 3 maanden

Ondersteuning communicatie

Laatste keer bijgewerkt op 19/04/2019
Stage in Vietnam voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020
 • De stagiair helpt VVOB met communicatie en PR gerelateerde activiteiten. De exacte invulling hangt af van de timing, de voorkeur van de stagiair en de noden van VVOB en zal in overleg met het VVOB Vietnam team vastgelegd worden.
 • Master of bachelor in Communicatie Management of Design
 • Goede kennis Engels noodzakelijk
 • Stagiair neemt initiatief en kan zelfstandig werken
 • 3 maanden

Zuid-Afrika

Gender en milieu in ondersteunend educatief materiaal

Laatste keer bijgewerkt op 24/04/2019
Stage in Zuid-Afrika voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020

Tijdens deze stage krijg je de kans je opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Je ondersteunt het programma bij het ontwikkelen van tools en instrumenten om de inhoud van tekstboeken in het lager onderwijs meer gender en/of milieu relevant te maken. Dit kan leiden tot instrumenten die het Departement van Basisonderwijs ondersteunen om tekstboeken te screenen op deze twee topics, maar ook tot het opleiden van uitgevers van tekstboeken.

 • In opleiding voor een een Master in Gender Studies en/of Milieuwetenschappen (of gelijkaardig) of voor een Masters in Sociale Wetenschappen (Onderwijs, Pedagogie, Sociologie of gelijkaardig)
 • Goede kennis Engels noodzakelijk
 • Stagiair neemt initiatief en kan zelfstandig werken
 • Minimum 3 maanden
 • Duo-stage mogelijk (1 stagiair met focus op Gender en 1 stagiair met focus op Milieu)

Ondersteuning Communicatie

Laatste keer bijgewerkt op 24/04/2019
Stage in Zuid-Afrika voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020

Tijdens deze stage krijg je de kans je opgedane kennis in de praktijk toe te passen.Je maakt een bijdrage aan communicatie en PR gerelateerde activiteiten van VVOB in Zuid-Afrika. Dit houdt onder andere in: het identificeren, vastleggen en verspreiden van good practices in verschillende formats (geschreven, video, foto). Je helpt ook om de bestaande communicatieplannen te verbeteren, opdat VVOB ze zo efficiënt mogelijk kan implementeren. Je helpt de partners met hun communicatiestrategie. Dit kan onder andere inhouden dat je de partner ondersteunt met het schrijven van artikels over leerkrachtenprofessionalisering voor inclusief onderwijs.

 • In opleiding voor een Masters of Bachelors in Communicatie Management, Design, of Journalistiek
 • Goede kennis Engels noodzakelijk
 • Stagiair neemt initiatief en kan zelfstandig werken
 • Minimum 3 maanden

ICT ondersteuning in District Teacher Development Centre

Laatste keer bijgewerkt op 24/04/2019
Stage in Zuid-Afrika voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020

Je wordt begeleid door de ICT-coördinator van het ‘District Teacher Development Centre’. Samen ondernemen jullie activiteiten voor leerkrachten, zoals ICT-training en begeleiding voor integratie van ICT in de klaspraktijk en ondersteuning van scholen en leerkrachten voor rapportage in het professionaliseringssysteem.

 • In opleiding voor een Bachelor of Master in ICT met interesse in onderwijs; Bachelor in Basis of Secundair Onderwijs met specialisatie ICT; optie Inclusief Onderwijs is een meerwaarde
 • Goede kennis Engels noodzakelijk
 • Je neemt initiatief en kan zelfstandig werken
 • Minimum 3 maanden

Learning support at circuit-, school- and learner-level

Laatste keer bijgewerkt op 24/04/2019
Stage in Zuid-Afrika voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020

Tijdens deze stage krijg je de kans je theoretische kennis en vaardigheden in onderwijszorg toe te passen op circuit- en schoolniveau. Je loopt stage op een Full Service School (nog nader te bepalen), waar extra aandacht gaat naar zorg voor leerlingen met specifieke leernoden. Je werkt nauw samen met de leerkrachten van de school, en ondersteunt leerlingen met specifieke leernoden.  Waar praktisch mogelijk, werk je nauw samen met de learner support educator voor het circuit in het uitvoeren van zorg-ondersteunde taken in andere scholen, in het circuit en in het district.  Je integreert je op die manier in het Departement van Onderwijs.

 • In opleiding voor een Masters in pedagogische & psychologische wetenschappen: orthopedagogie; Masters/bachelor in Logopedie
 • Goede kennis Engels noodzakelijk
 • Stagiair neemt initiatief en kan zelfstandig werken
 • Minimum 3 maanden

Educational research on teacher professional development

Laatste keer bijgewerkt op 24/04/2019
Stage in Zuid-Afrika voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020

Tijdens deze stage krijg je de kans je opgedane onderzoek kennis toe te passen in de praktijk.Je onderzoek ondersteunt de monitoring en evaluatie-activiteiten van het programma. Het onderwerp van het onderzoek is afhankelijk van de timing van de stage en de voorkeur van de stagiair en zal in overleg met VVOB en de partners vastgelegd worden. Mogelijke thema’s zijn het evalueren van professionele leergemeenschappen van leerkrachten voor inclusief onderwijs, het evalueren van de effectiviteit van actieonderzoeksprocessen om werkpraktijk te versterken, het ontwikkelen van case studies van pedagogisch adviseurs die in het programma ondersteund worden.

 • In opleiding voor een Masters in pedagogische, psychologische of sociale wetenschappen
 • Goede kennis Engels noodzakelijk
 • Stagiair neemt initiatief en kan zelfstandig werken
 • Minimum 3 maanden

Ecuador

Ontwikkelen van materiaal voor het technisch onderwijs

Laatste keer bijgewerkt op 24/04/2019
Stage in Ecuador voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020

VVOB Ecuador ondersteunt de capaciteitsopbouw van leerkrachten uit het technisch en beroepsonderwijs op twee manieren: (1) ondersteuning van het opzetten van een lerarenopleiding specifiek voor leraars technisch en beroepsonderwijs. (2) ondersteuning van projecten waarbij scholen zich verbinden met de bedrijfswereld waarbij de pedagogische component versterkt wordt.

Uit de volgende thema´s kan je kiezen om jouw stage uit te werken. Elk van de thema´s  is steeds in het technisch of beroepsonderwijs:

 • Projectwerking
 • Competentie-evaluatie
 • Formatieve evaluatie
 • Stages (van leerlingen in het secundair onderwijs)

Voor één van deze thema´s werk je didactisch materiaal uit, bestaande uit één van of alle drie de volgende componenten: (1) theoretische onderbouwing van het gekozen thema, (2) instructievideos (type TED) over de didactische toepassing voor leerkrachten (3) lesvoorbereidingen voor het technisch onderwijs ontwikkeld en uitgetest samen met leerkrachten van plaatselijke scholen.

 • Student pedagogie en/of bachelor of master in de audiovisuele kunsten
 • Bij voorkeur duostage
 • Minimum 3 maanden, liefst 6 maanden
 • Spaans niveau B1

Kwalitatief onderzoek over inquiries van de directeurs

Laatste keer bijgewerkt op 24/04/2019
Stage in Ecuador voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020

VVOB Ecuador ondersteunt het ministerie van onderwijs van Ecuador bij het opzetten en begeleiden van profesionele leergemeenschappen van directeurs van technische scholen. De bedoeling van deze PLC is het ontwikkelen van leiderschapscapaciteiten door reflectie en uitwisseling. VVOB Ecuador begeleidt de pedagogische adviseurs om coaches te worden van deze PLC.

Tijdens de PLC formuleren de directeurs “inquiries”, een soort van praktische onderzoeksvragen, die ze gaan testen op hun school en waarover ze reflecteren tijdens de PLCs. Via een kwalitatief onderzoek, waarbij je directeurs en leerkrachten interviewt, beschrijf je de inquiries van de directeurs en wat dit teweeg bracht in hun scholen. Deze zullen dan dienen dan als “goede voorbeelden van praktijk” om nieuwe PLC(Profesional learning communities) te inspireren.

 • Student pedagogie met interesse in kwalitatief onderzoek
 • Minimum 3 maanden
 • Kennis Spaans niveau B1

Begeleiding verbeteren a.h.v. aanbevelingen van Hattie

Laatste keer bijgewerkt op 24/04/2019
Stage in Ecuador voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020

Deze opdracht heeft drie doelen.

In eerste instantie is het de bedoeling dat de student een databank opmaakt van spaanstalige artikels, waarin de indicatoren van Hattie worden uitgediept. Deze informatie kan dan door pedagogische begeleiders gebruikt worden tijdens hun begeleidingen.

Van deze informatie maakt de student een workshop van een dag voor directeurs zodat zij ook op de hoogte zijn van deze informatie.

Opdat deze informatie door directeurs kan doorgegeven worden aan hun leerkrachten, maakt de student een interactieve video van in totaal 30 min (inclusief de interacties) gebaseerd op de workshop en het materiaal van Hattie.

 • Student pedagogie met interesse in kwalitatief onderzoek
 • Bij voorkeur duostage
 • Minimum 3 maanden
 • Kennis Spaans niveau B1

DR Congo

Ondersteuning programma rond verbetering van technisch landbouwonderwijs

Laatste keer bijgewerkt op 24/04/2019
Stage in DR Congo voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2020

Tijdens deze stage werk je met VVOB en onze pilootscholen aan de kleine productieeenheden in de technische landbouwscholen. Je volgt de concrete uitwerking op van enkele velden met diverse gewassen en enkele kweekprogramma’s in verschillende scholen. Je zoekt samen met ons naar technische en organisatorische oplossingen voor de problemen die zich stellen (bodemonderzoek, kwaliteit van het zaaigoed, technische fiche opstellen, irrigatieplan uitwerken etc.). Je leert veel over kleinschalige landbouwactiviteiten in een ontwikkelingsland en kan concreet aan de slag op verschillende plekken. Zo draag je je steentje bij aan het VVOB-programma rond de verbetering van technisch landbouwonderwijs.

 • Student lerarenopleiding secundair onderwijs agri-economie, bachelor of master Bio-ingenieur
 • Bij voorkeur duostage
 • Minimum drie maanden
 • Goede kennis van het Frans