U bent hier

 

Vanaf eind april kun je hieronder een overzicht van de stageplaatsen voor 2021 vinden. Dit aanbod zal de komende weken en maanden aangevuld worden. Als je niet meteen vindt wat je zocht, kom dan zeker nog eens terug. Je kan makkelijk op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief.

 

Let op: Deze stageplaatsen staan open voor studenten van alle onderwijsinstellingen. Informeer bij de verantwoordelijke internationalisering of stageverantwoordelijke of er daarnaast nog extra stageplaatsen zijn gereserveerd voor jouw school.

Recente stageplaatsen

Zuid-Afrika

Evaluatie van actie-onderzoek

Laatste keer bijgewerkt op 24/04/2020
Stage in Zuid-Afrika voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2021

Tijdens deze stage krijg je de kans je opgedane onderzoek kennis toe te passen in de praktijk.  Je onderzoek draagt bij aan de evaluatie van actie-onderzoek door onderwijsmedewerkers van het Departement Onderwijs in Zuid-Afrika. Met dit onderzoek willen we in kaart brengen of actie-onderzoek een doeltreffende methode is voor de professionalisering van de onderwijssector.

Je stage resulteert in de volgende resultaten: een onderzoeksrapport en een concreet product dat de implementatie of evaluatie van actie-onderzoek kan begeleiden.

 • In opleiding voor een Masters in pedagogische, psychologische of sociale wetenschappen
 • Goede kennis Engels noodzakelijk
 • Stagiair neemt initiatief en kan zelfstandig werken
 • Minimum 3 maanden

Onderzoekstage van leergemeenschappen met focus op inclusie

Laatste keer bijgewerkt op 17/04/2020
Stage in Zuid-Afrika voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2021

Bij deze stage ondersteun je de monitoring en evaluatie-activiteiten van het programma middels onderzoek. Het onderwerp van het onderzoek is afhankelijk van de timing van de stage en jouw voorkeur, en zal in overleg met VVOB en de partners worden bepaald. Mogelijke thema’s zijn het evalueren van professionele leergemeenschappen van leerkrachten voor inclusief onderwijs, het evalueren van de effectiviteit van actieonderzoeksprocessen om werkpraktijk te versterken, het ontwikkelen van case studies van pedagogisch adviseurs die in het programma ondersteund worden.

 • Studiegebied(en): Masters in pedagogische, psychologische of sociale wetenschappen
 • Soort stage: onderzoek
 • Talenkennis: Engels
 • Initiatief nemen en zelfstandig kunnen werken
 • Minimale duur: 3 maanden

Stage communicatie en PR

Laatste keer bijgewerkt op 17/04/2020
Stage in Zuid-Afrika voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2021

Bij deze stage lever je een bijdrage aan communicatie- en PR-gerelateerde activiteiten van VVOB in Zuid-Afrika. Dit houdt onder andere in: het identificeren, vastleggen en verspreiden van good practices in verschillende formats. Je helpt ook om de bestaande communicatieplannen te verbeteren, opdat VVOB ze zo efficiënt mogelijk kan implementeren. Je maakt ook de link naar de globale communicatiestrategie van VVOB, en draagt bij aan globaal communicatiemateriaal vanuit Zuid-Afrika. Daarnaast help je de partners met hun communicatiestrategie, door bijvoorbeeld te ondersteunen met het schrijven van artikels goede lespraktijken.

 • Studiegebied(en): Masters of Bachelors in Communicatie Management, Design, of Journalistiek
 • Soort stage: uitvoeren van communicatiestrategie, ontwikkelen van communicatiemateriaal
 • Talenkennis: Engels
 • Initiatief en zelfstandig werken
 • Minimale duur: 3 maanden

Uganda

Projectstage: educatieve video's voor landbouwonderwijs

Laatste keer bijgewerkt op 24/04/2020
Stage in Uganda voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2021

Wil je de lerarenopleidingen landbouwonderwijs in Oeganda helpen? We werken met ons programma aan meer praktisch landbouwonder in drie instituten. Eén van de manieren waarop we dat doen is het gebruik van educatieve video’s. Met video in het onderwijs kun je studenten dingen laten zien en uitleggen die anders soms moeilijk of niet mogelijk zijn. We zoeken iemand die ons kan helpen bij het verzamelen en selecteren van de video’s. Misschien wil jij wel werken aan de volgende vragen: Op welke manier passen videos in het curriculum? Welke praktische activiteiten kunnen door middel van het gebruik van de video’s gedaan worden? Hoe kunnen we dit best organizeren en presenteren online? Hoe kunnen we de docenten helpen bij het ontwikkelen van videos en van een website?

Spreek je goed Engels? En heb je ervaring met / of passie voor landbouwonderwijs en / of educatieve video’s, en ben je handig met ICT? Je doet een bachelor in (of gerelateerd aan) onderwijs en je wilt 3 maanden naar Kampala, de hoofdstad van Oeganda komen? Dan is deze stage misschien wel wat voor jou!

 • Studiegebied(en): Bachelor of Master in Onderwijswetenschappen, met interesse en kennis in ICT en video-ontwikkeling. Of Bachelor of Master in de communicatiewetenschappen met interesse en kennis in onderwijs.
 • Soort stage: projectstage
 • Talenkennis: Engels
 • Initiatief nemen en zelfstandig kunnen werken
 • Minimale duur: 3 maanden

Projectstage: ondersteuning in monitoring, evaluatie en leren.

Laatste keer bijgewerkt op 24/04/2020
Stage in Uganda voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2021

Wil je de lerarenopleidingen landbouwonderwijs in Oeganda helpen? We werken met ons programma aan meer praktisch landbouwonderwijs in drie instituten. We doen dit met verschillende mensen en op verschillende manieren. Het succes van ons programma wordt bepaald door de mate waarin docenten en management van instituten het praktisch landbouwonderwijs omarmen en gaan toepassen. Dit kunnen we zien aan de lespraktijk van de docenten, de begeleiding die de studenten krijgen, de materialen die ontwikkeld worden etc. Monitoren en evalueren en ervan leren zijn erg belangrijk voor ons programma. En wie weet heb jij de passie en kennis om ons hierbij te ondersteunen? Heb je ervaring met dataverwerking en organisatie van data? Ben je vertrouwd met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, en maak je daarvoor ook gebruik van ICT?

Je doet een bachelor in (of gerelateerd aan) onderwijs en / of ontwikkeling, en je wilt 3 maanden naar Kampala, de hoofdstad van Oeganda komen? Dan is deze stage misschien wel wat voor jou!

 • Studiegebied(en): Bachelor- of masterstudent met onderzoekservaring en kennis van monitoring en evaluatie.
 • Soort stage: projectstage
 • Talenkennis: Engels
 • Initiatief nemen en zelfstandig kunnen werken
 • Minimale duur: 3 maanden

Ecuador

Projectstage 'gedeeld leiderschap'

Laatste keer bijgewerkt op 20/04/2020
Stage in Ecuador voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2021

VVOB Ecuador ondersteunt het ministerie van onderwijs van Ecuador bij het opzetten en begeleiden van profesionele leergemeenschappen van directeurs van technische scholen. Samen met de Université Catolique Louvain-la-Neuve werd een instrument ontwikkeld om distributief leiderschap bij schooldirecteurs te onderzoeken.

Bij deze stage gebruik je dit instrument om een dieptestudie uit te voeren in 1 of 2 scholen. Vervolgens verdiep je de antwoorden in de kwantitatieve studie met individuele interviews en focale groepsgesprekken.

 •  Studiegebied(en): Universiteit: pedagogie of onderwijswetenschappen
 •  Type stage: onderzoek
 •  Talenkennis: Engels en minstens Spaans B1
 •  Interesse in onderzoek over schoolleiderschap, flexibele instelling.
 •  Minimum duur (meestal) 3 maanden: tussen september 2020 en januari 2021 (Esmeraldas) of  tussen februari 2021 en mei 2021 (Quito)

Projectstage 'gender'

Laatste keer bijgewerkt op 20/04/2020
Stage in Ecuador voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2021

Voor het integreren van gender in het onderwijs is een handleiding ontwikkeld voor pedagogische begeleiders, schoolmanagementteams en leerkrachten, met strategieën en richtlijnen voor de implementatie van de genderaanpak, zowel op schoolniveau als op klasniveau. Middels onderzoek proberen wij na te gaan of er op schoolniveau veranderingen zijn doorgevoerd.

Bij deze stage zal je op basis van de onderzoeksresultaten en aan de hand van voorbeelden van goede klaspraktijken met betrekking tot gendersensitieve lessen een lespakket ontwikkelen voor gebruik in lessen van het technische secundair onderwijs.

 • Studiegebied(en): Universiteit: Pedagogische Wetenschappen of onderwijswetenschappen. Hogeschool: Leerkracht secundair onderwijs.
 • Soort stage: Ontwikkeling van gendersensitief materiaal voor gebruik in de klas
 • Talenkennis: Engels en minimumniveau van het Spaans B1
 • Interesse in gender
 • Minimale duur (normaal) 3 maanden: tussen september 2020 en januari 2021 (Esmeraldas, Manabí) of tussen februari 2021 en mei 2021 (Quito).

Projectwerking in Technisch Onderwijs, specialisatie Toerisme

Laatste keer bijgewerkt op 17/04/2020
Stage in Ecuador voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2021

VVOB Ecuador ondersteunt het Ministerie van Onderwijs van Ecuador bij de vorming van groepen leraren die uit verschillende technische scholen die de specialiteit "Verkoop en toeristische informatie" en "Hoteldiensten" aanbieden. Bij deze stage observeer je lessen van technische docenten die een "Project Based Learning (PBL)" toepassen. Daarnaast verzamel je data over de context van de PBL die zal worden gebruikt voor het formuleren van aanbevelingen in een technisch rapport.

 • Studiegebied(en): Universiteit - pedagogie of onderwijswetenschappen.
 • Soort stage: Onderzoek
 • Talenkennis: Engels en ten minste Spaans B1
 • Interesse in projectmatig leren als methodiek voor het werken met meer authentieke contexten
 • Minimale duur (normaal) 3 maanden: tussen september 2020 en januari 2021 (Manabi en Quito) of
 • Tussen februari 2021 en mei 2021 (Quito).

Vietnam

Onderzoekstage spelend leren

Laatste keer bijgewerkt op 17/04/2020
Stage in Vietnam voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2021

Bij deze stage ondersteun je de monitoring en evaluatie-activiteiten van het programma. Het onderwerp van het onderzoek is afhankelijk van de timing van de stage en jouw voorkeur, en zal in overleg met VVOB en de partners vastgelegd worden. Mogelijke thema’s zijn het evalueren van de implementatie van spelen in Vietnamese kleuteronderwijs, Ook onderzoek rond equity, gender en environment als barriers to learning kunnen in overweging worden genomen.

 • Studiegebied(en): Masters in pedagogische, psychologische of sociale wetenschappen
 • Soort stage: onderzoek
 • Talenkennis: Engels
 • Initiatief nemen en zelfstandig kunnen werken
 • Minimale duur: 3 maanden

lesgeefstage in lager onderwijs

Laatste keer bijgewerkt op 17/04/2020
Stage in Vietnam voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2021

Bij deze stage zal je samen met VVOB en de mentoren in de praktijkschool activiteiten ontwikkelen en uitvoeren voor een klas in een openbare basisschool in Vietnam. Hierbij heb je specifieke aandacht voor spelenderwijs leren en participatie binnen de specifieke klassituatie. Hiermee help je het iPLAY-project om innovatieve praktijken rond spelenderwijs leren te introduceren, testen en te (her)vormen.

 • Studiegebied(en): Bachelor basisonderwijs, BaNaBa Buitengewoon onderwijs of zorgcoördinator
 • Soort stage: lesgeefstage
 • Talenkennis: Engels
 • Initiatief nemen en zelfstandig kunnen werken, aandacht voor spelenderwijs leren
 • Minimale duur: 3 maanden

ICT in kleuteronderwijs

Laatste keer bijgewerkt op 17/04/2020
Stage in Vietnam voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2021

Bij deze stage werk je samen met VVOB om een online applicatie te ontwikkelen die kleuteronderwijzers kan helpen om de vooruitgang van hun leerlingen procesgeörienteerd te monitoren.

 • Studiegebied(en): Bachelor of master IT of interactive media design, met interesse in onderwijs.
 • Soort stage: ontwikkelen van online tool
 • Talenkennis: Engels
 • Initiatief nemen en zelfstandig kunnen werken, aandacht voor gender en spelend leren.
 • Minimale duur: 3 maanden

Rwanda

Onderzoek van professionele leergemeenschappen

Laatste keer bijgewerkt op 17/04/2020
Stage in Rwanda voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2021

VVOB en Rwanda Education Board helpen schoolleiders en leraren om regelmatig samen te komen in professionele leergemeenschappen. Deze gemeenschappen hebben tot doel het samen systematisch bevragen van de praktijk om van daaruit die praktijk te verbeteren. Onderzoek heeft uitgewezen dat succesvolle leergemeenschappen voldoen aan een aantal voorwaarden.Bij deze stage ga je via kwalitatief onderzoek dieper in op de dynamieken in deze leergemeenschappen en onderzoek je in hoeverre voldaan wordt aan die voorwaarden voor succes.

 • Studiegebied(en): Master in Sociale Wetenschappen (Sociologie, Pedagogie of gelijkaardig) of wetenschap (met onderwijsspecialisatie)
 • Soort stage: onderzoek
 • Talenkennis: Engels
 • Minimale duur: 3 maanden

STEM onderwijs en onderzoek

Laatste keer bijgewerkt op 17/04/2020
Stage in Rwanda voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2021

Tijdens deze stage zal je worden ondergedompeld in de dagelijkse klasrealiteit van een Rwandese basisschool.Je zal daarbinnen ook wetenschap en/of wiskunde geven aan 12 tot 18-jarigen met aandacht voor leerlinggerichte benaderingen, differentiatie, inquiry-based learning en het gebruik van kosteneffectieve materialen.Ook neem je initiatieven in de school om de professionele vorming van leerkrachten te versterken, bijvoorbeeld door samen een professionele leergemeenschap op te starten.

Daarnaast voer je onderzoek uit naar de effectiviteit van de opleiding voor STEM leerkrachten die door de Universiteit van Rwanda en VVOB wordt aangeboden en formuleer je aanbevelingen om de opleiding te versterken.

 • Studiegebied(en): Master in Onderwijswetenschappen, specialisatie in wetenschappen
 • Soort stage: lesgeefstage en onderzoek
 • Talenkennis: Engels
 • Initiatief nemen en zelfstandig kunnen werken
 • Minimale duur: 3 maanden

Milieu-educatie in Rwanda

Laatste keer bijgewerkt op 17/04/2020
Stage in Rwanda voor Hogeschoolstudenten, Universiteitstudenten
Stagejaar: 2021

Bij deze stage werk je in de Teacher Training College (TTC) van Rubavu, waar leraren lager onderwijs worden opgeleid.Vertrekkend van het Rwandese curriculum en de lokale context werk je samen met de lerarenopleiders enRwandese studenten (“Environment Club”) aan materialen en activiteiten om het bewustzijn en kennis over de Rwandese natuur en het milieu te versterken. Je probeert de materialen en activiteiten uit in de TTC en past ze aan op basis van je ervaringen.

 • Studiegebied(en): Bachelor in Basisonderwijs, vakspecialisatie of interesse in wetenschap
 • Soort stage: ontwikkelen van materiaal voor integratie milieu in de TTC
 • Talenkennis: Engels
 • Goede team player en interesse in natuurbehoud en milieu
 • Minimale duur: 3 maanden