U bent hier

Ons Vlaams hoger onderwijs internationaliseert, en VVOB speelt daar graag op in. Studenten kunnen met een VVOB-stage een goed omkaderde eerste werkervaring combineren met de rijke persoonlijke beleving van een andere cultuur. Dat bewijzen ook deze getuigenissen van stagiairs. Bovendien spelen stagiairs met een buitenlandervaring een belangrijke rol in de sensibilisering van het Vlaamse publiek voor ontwikkelingssamenwerking.

 

Raadpleeg hier ons huidige stageaanbod.

Update

Beste bezoeker, met spijt moeten we u meedelen dat het 2020-2021 VVOB stageprogramma werd geschrapt. Concreet betekent dit dat alle stagevacatures die eerder op onze website verschenen zijn niet meer beschikbaar zijn. Onze beslissing is uiteraard het gevolg van de aanslepende coronacrisis en de vele onzekerheden waarmee we moeten omgaan. Het geheel van gezondheidsrisico’s, reisbeperkingen en ontwrichte onderwijssystemen zorgt ervoor dat we geen garanties kunnen bieden voor een vlot stageprogramma. We blijven de situatie op de voet volgen en we houden jullie op de hoogte van de heropstart van ons stageprogramma.

 

We regret to inform you that due to the COVID pandemic, VVOB’s internship programme has been cancelled. This means that we will not have student intakes in 2020 and no internship students will be posted to the field in the first six months of 2021. The reason for this decision is entirely the result of the COVID-related uncertainties and risks: health measures, travel restrictions, lockdown threats. We are monitoring the situation and we will keep you posted on the possible restart of the internship programme.

Traject VVOB-stage

Vooraf

Stage

  • Minimum drie maanden in 2021

Nadien

  • Schriftelijk verslagje, evaluatie en nabespreking
  • Activiteit met het oog op draagvlakverbreding

Voor wie?

Alle studenten van de Vlaamse onderwijsinstellingen kunnen kandideren voor de stageplaatsen van VVOB. Omdat universiteitsstudenten al genieten van een ruim stageaanbod, probeert VVOB vooral hogeschoolstudenten een stageplaats in het buitenland te bieden. Het gevraagde profiel verschilt sterk naargelang de stageplaats, maar wordt steeds duidelijk aangegeven.

 

Onze medewerkers houden er rekening mee dat de studenten nog geen of weinig werkervaring hebben. Engagement, een open houding en een portie zelfstandigheid zijn voor ons de belangrijkste vaardigheden van een goede stagiair.

 

Let op: In het kader van haar structurele partnerschappen met Vlaamse onderwijsinstellingen die reeds geëngageerd zijn in een van onze programma’s, kunnen stageplaatsen voorbehouden worden voor studenten van die instellingen. Dit verzekert continuïteit en duurzame relaties. Deze stageplaatsen worden niet gepubliceerd op onze website bij het open aanbod.

Engagement, een open houding en een portie zelfstandigheid zijn voor ons de belangrijkste vaardigheden van een goede stagiair

Aanbod

Elk jaar vertrekken meerdere studenten in het voorjaar naar een van onze partnerlanden voor een buitenlandse stage van drie maanden. Wil je langer, dan is dat bijna altijd bespreekbaar. De klemtoon ligt op de professionele leercomponent voor de
stagiair, maar ook het interculturele aspect maakt een essentieel deel uit van je stage.

 

We proberen zo goed mogelijk te beschrijven wat je stage zal inhouden, maar je concrete takenpakket zal pas later en in overleg ingevuld worden. In ontwikkelingsprogramma’s is het niet altijd mogelijk om alles met zekerheid op voorhand te weten. Bovendien willen we graag eerst ontdekken wat jouw wensen en ervaringen zijn, en hoe we die kunnen inzetten om te beantwoorden aan de actuele noden van het lokaal team.

 

Bij het kiezen van je stageplaats, stel je je dus flexibel op, net zoals wij. Staar je niet blind op de stagefiches. Aanpassingen en afwijkingen in de periode of de duur van de stage komen aan bod tijdens het motivatiegesprek.

Kandideren

Heb je een stageplaats gevonden die je aanspreekt? Dan dien je eerst de verantwoordelijke internationalisering van je opleiding of je stageverantwoordelijke hiervan op de hoogte te brengen. Zonder zijn/haar steun kunnen wij je geen stageplaats geven, want je moet eerst voldoen aan de interne voorwaarden voor een buitenlandse stage van je opleiding en je kans op een reisbeurs inschatten.

 

Na akkoord van je eigen school, stuur je een motivatiebrief en cv op naar de coördinator van het Stageprogramma in de voertaal van het stageland. Dat is voor alle partnerlanden Engels, behalve voor Ecuador (Spaans) en DR Congo (Frans). Je vermeldt welke stage(s) jouw voorkeur uitdragen en wanneer je de stage wil doen. Je geeft hier een kopie van aan de verantwoordelijke internationalisering van je school.

Motivatiegesprek

Je ontvangt via e-mail een uitnodiging voor een infodag. Dan vinden ook de individuele motivatiegesprekken plaats om te kijken of je profiel en persoonlijkheid voldoende aansluiten bij de stageopdracht, en of je de opdracht correct interpreteert. Bij meerdere kandidaten voor dezelfde stageplaats wordt een selectie gemaakt. Enkele dagen later worden jij en de ICOS op hoogte gebracht of de stageplaats al dan niet aan jou werd toegewezen.

TIP 1: Soms zijn er te veel kandidaten voor dezelfde stageplaatsen. Kijk daarom op voorhand of er geen andere stageplaatsen zijn die jou ook interesseren.

TIP 2: Afhankelijk van het aantal kandidaten is het mogelijk dat je een tijdje moet wachten tot je aan de beurt bent voor het motivatiegesprek. Eventueel kan je een boek of cursus meenemen om je bezig te houden.

Voorbereiding

Nadat je een bevestigende mail kreeg, ontvang je de vertrekkersgids met extra info over de stage en het stagecontract. Dit contract stuur je zo snel mogelijk ondertekend terug. Vanaf dan is de stage definitief toegewezen, onder voorbehoud dat de eventueel opgelegde voorwaarden worden nageleefd. 

 

Wil je bijkomende informatie vooraleer je je engageert? Dan ben je welkom op het VVOB-kantoor in Brussel voor een individueel gesprek met de stagecoördinator en/of de verantwoordelijke voor je stageland. In de vertrekkersgids staan ook de contactgegevens van je stagebegeleider. Voor concrete vragen kan je bij hem/haar terecht. 

 

Een van de voorwaarden om op stage te mogen vertrekken is het volgen van een tweedaagse vorming eind november/begin december, inclusief overnachting.

Terug thuis? Deel je ervaring!

Tijdens je stage verwerf je betere kennis over leven en werken in het buitenland, over ontwikkelingssamenwerking en over onderwijs. Je kan je beeld van vroeger bijschaven op basis van een persoonlijk doorleefde ervaring. Je zal ook een aantal interculturele competenties verwerven. Dit zal leiden tot een meer open en respectvolle houding t.o.v. mensen in die andere wereld, cultuur, context.

 

We vragen om dit alles ook in een engagement te vertalen. Het zou immers zonde zijn dat de ervaringen die je opdeed tijdens je stage enkel tot jezelf beperkt blijven. Daarom maakt een ‘draagvlakverbredende/sensibiliserende activiteit’, inherent deel uit van je stage.

 

Een draagvlakverbredende activiteit speelt op een positieve manier in op de kennis, de houding, de vaardigheden of het gedrag van je directe onderwijsomgeving. Je zet mensen aan tot een genuanceerde kijk op het globale Zuiden, ontwikkelingssamenwerking en gelijke onderwijskansen.

 

Als je een stageplaats hebt bemachtigd, krijg je meer informatie over deze opdracht. 

Nieuwsgierig?

Wil je meer informatie over buitenlandse stages? Contacteer de ICOS van jouw hogeschool of de dienst van jouw universiteit die zich ontfermt over de internationale samenwerking.

 

Heb je concrete vragen over ons stageprogramma? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of met de coördinator van het stageprogramma.

Ter gelegenheid van 10 jaar Zuidstages heeft VVOB haar ervaring en expertise gebundeld in de brochure ‘Succesvolle Zuidstages, een meerwaarde voor alle betrokken’. Men gaat er vaak vanuit dat Zuidstages vooral van belang zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van de student. Wij willen echter aangeven hoe deze stages ook een troef kunnen zijn voor de ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden én in Vlaanderen.

Daarnaast lichten we toe hoe deze Zuidstages kunnen bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de Vlaamse leerkrachten en bijgevolg ook aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Vlaanderen. Met deze publicatie willen we graag onze visie en aanpak presenteren, en een inspiratiebron zijn voor lerarenopleiders en docenten van andere opleidingen in hogeronderwijsinstellingen, medewerkers van internationale diensten, andere stageaanbieders en iedereen die op de een of andere manier bezig is met internationale mobiliteit van studenten en docenten.