U bent hier

PROGRESS
Titel: 
Progress (Programma Effectievere Scholen Suriname)
Locatie: 
Nationaal
Timing: 
2008 - 2013
Budget: 
Totaal 2008 - 2013: €4.054.699 (gerealiseerd 2008 - 2010: €1.850.619 – gepland 2011 - 2013: €2.204.080)
Donor: 
DGD
Focus: 
Basisonderwijs, Lerarenopleiding, Nucleuscentra
Context: 

Het Surinaams onderwijs kent een aantal sterke elementen, maar ook enkele aandachtspunten. Volgens de cijfers van de Wereldbank is het percentage van de leerlingen die de lagere school afwerken, slechts 68%. De percentages van zittenblijvers en schoolverlaters liggen hoog. Om deze problemen aan te pakken is in het verleden vooral ingezet op een directe aanpak van de scholen. Hieruit leerden we dat men veranderingen op scholen slechts duurzaam kan maken als de dienstverleners en dienstverleningsprocessen aan scholen (zoals ministeriële afdelingen, inspectie, begeleiding en pedagogische instituten) de veranderingen blijvend kunnen ondersteunen.

Ministeriële afdelingen en pedagogische instituten zijn de belangrijkste dienstverleners die betrokken zijn in Progress. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV), en vooral haar afdelingen Inspectie en Begeleiding, zijn onvoldoende gevormd om goede kwaliteit binnen hun dienstverlening af te leveren. Ook het vormingsaanbod binnen de pedagogische instituten voor de leerkrachten is onvoldoende. Dit geldt zowel binnen de lerarenopleiding zelf als in het aanbod aan bijscholing.

Doelstelling: 

Het specifieke doel van Progress is de capaciteit bij de dienstverleners aan scholen te versterken zodat de scholen de kwaliteit van hun onderwijs kunnen verhogen. Daarom wil het programma meerdere onderliggende doelstellingen realiseren:

  1. De afdelingen Inspectie en Begeleiding binnen het MINOV zijn beter gevormd en beter uitgerust om het basisonderwijs kwaliteitsvol te ondersteunen. De afdeling Onderzoek en Planning voorziet het MINOV-beleid en het onderwijsveld tijdig van accurate data over het Surinaams onderwijs. En, in ruimere termen, is de managementcapaciteit van het MINOV versterkt.
  2. De pedagogische instituten geven inhoud en vorm aan een kwaliteitsvolle opleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs. Ook een duurzaam systeem van professionalisering van het onderwijspersoneel wordt ontwikkeld en toegepast.
  3. De Nucleuscentra functioneren als krachtige kennis- en vormingsinstituten voor leerkrachten en schoolbegeleiders in het moeilijk bereikbaar Surinaamse binnenland. Doel is deze beter te vormen zodat ze op hun beurt het onderwijs in het binnenland kwaliteitsvol kunnen ondersteunen.
Partners: 

Om deze doelen te bereiken werken we samen met het MINOV. Dit is onze strategische partner. Onze operationele partners zijn de afdelingen van het MINOV, het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en de opleidingsinstituten voor het onderwijzend personeel van de basisscholen.

Werkwijze: 

MINOV

We werken samen met de afdelingen Begeleiding en Inspectie binnen het MINOV. Hierbij versterken we hun vermogen om beleid te ontwikkelen en de kwaliteit van hun dienstverlening op te krikken. Samen brachten we het boek 'Ik geloof in jou!' uit. Dit brengt de visie voor het Surinaams basisonderwijs in woord en beeld: een basisonderwijs waar leerlinggericht en kindvriendelijk onderwijs centraal staat. Daarnaast is een mediatheek voor het personeel van het MINOV geopend.

Opleiding leerkrachten basisonderwijs

We sleutelen aan de vernieuwing van de opleiding van leerkrachten voor het basisonderwijs. Zo bevorderen we de communicatie zowel tussen de pedagogische instituten onderling als naar de samenleving. In samenwerking met hogescholen in Vlaanderen werken we rond interne kwaliteitszorg en curriculumontwikkeling. Daarnaast zetten we een duurzaam systeem van professionalisering op. Hiertoe plannen we de oprichting van een centrum voor nascholing in Suriname. Er is al een denktank actief. Deze werkte reeds enkele thema’s uit, zoals de positionering van het nascholingsinstituut en het professionaliseringsbeleid.

Education Management Information System

Het programma ondersteunt het Surinaams Education Management Information System (EMIS) dat de verschillende partners in de sector informeert over de efficiëntie, kwaliteit, behoeften,... van het onderwijs. Daarnaast biedt het systeem ondersteuning bij het onderwijsbeleid.

Nucleuscentra

Tot slot versterken we de capaciteit van de Nucleuscentra via trainingen. We maken ook pakketten aan die de Nucleuscentra kunnen gebruiken voor activiteiten rond leesbevordering op hun scholen.