U bent hier

Jaarlijks verkiezen we VVOB-ambassadeurs uit de groep stagiairs en vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan onze programma’s in het Zuiden. We lauweren hen voor hun bijzondere bijdrage aan de sensibilisering van het Vlaamse publiek rond ontwikkelingsthema’s.

Solidaire samenleving

VVOB wil niet alleen de onderwijskwaliteit in het buitenland verbeteren. We willen ook fungeren als brug tussen Vlaanderen en het buitenland om het maatschappelijk draagvlak voor een meer solidaire samenleving bij ons te vergroten.

 

Wat bedoelen we daar precies mee? Een solidaire samenleving is een samenleving die haar beslissingen in mondiaal perspectief kadert en verder kijkt dan haar eigenbelang. Het is een samenleving van wereldburgers die beseffen dat samen werken aan ontwikkeling een noodzaak is voor alle partijen om tot duurzame oplossingen te komen voor de grote wereldproblemen.

 

Die solidaire houding met anderen elders ter wereld is maar mogelijk als het wederzijds begrip van elkaar groeit, en wanneer vooroordelen worden afgebouwd. Dit leidt tot een groter gevoel van verbondenheid, de basis voor een respectvolle en rechtvaardige houding.

Stagiairs dragen hun steentje bij

Met ons stageprogramma sturen we jaarlijks 30 à 40 Vlaamse studenten uit om een van onze programma's in het buitenland te versterken. Die VVOB-stagiairs bevinden zich dankzij hun buitenlandervaring in een unieke positie om na terugkeer mensen in Vlaanderen aan te zetten tot meer verbondenheid, solidariteit en respect met en voor het buitenland.

We vragen stagiairs om dit alles in een engagement te vertalen, door de persoonlijke meerwaarde die ze ervaren door hun stage niet enkel tot zichzelf te beperken, maar ook uit te dragen naar hun ruimere omgeving. Met een sensibiliserende activiteit moeten de studenten vooroordelen bijsturen, mensen aanzetten tot een genuanceerde kijk op het Zuiden, en een meer open en respectvolle houding stimuleren bij anderen met het oog op het vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de samenleving. Na terugkeer worden de studenten dan ook gevraagd om hun steentje bij te dragen aan de sensibilisering in Vlaanderen rond ontwikkelingsthema’s.

We moedigen studenten aan echt werk te maken van deze bewustmakingsactiviteiten, door deze inherent onderdeel te laten uitmaken van de VVOB-stages. De drie studenten die het sterkst scoren op criteria als originaliteit, inzet, bereik en impact, worden beloond met een mooie prijs, en  leveren de titel op van VVOB-ambassadeur. Overigens kunnen niet enkel stagiairs hun kans wagen, maar ook de occasionele vrijwilligers die VVOB ondersteunen buiten het kader van een opleiding.