U bent hier

VVOB lanceert een oproep om de activiteiten in Vlaanderen extern te evalueren. De opdracht is tweeledig, nl. 1) een tussentijdse evaluatie in 2019, en 2) een eindevaluatie in 2021. Voorstellen moeten uiterlijk op maandag 8 april 2019 (16 uur Belgische tijd) ingediend worden. De administratieve en technische bepalingen voor deze opdracht zijn terug te vinden in het bestek dat u hieronder kan downloaden. Voor vragen kan u terecht bij Soetkin Bauwens (soetkin.bauwens@vvob.be).