U bent hier

Zambia - Ondersteuning van de lerarenopleiding
Titel: 
Teacher Training Support Programme (programma rond ondersteuning van de lerarenopleiding)
Locatie: 
Nationaal
Timing: 
2008 - 2013
Budget: 
Totaal 2008 - 2013: €4.839.952 (gerealiseerd 2008 - 2010: €2.425.886 - gepland 2011 - 2013: €2.414.066)
Donor: 
DGD
Focus: 
Lerarenopleiding, Basisonderwijs, Afstandsonderwijs, Permanente vorming, ICT in onderwijs
Context: 

Sinds 2002 is basisonderwijs gratis in Zambia. Doordat tegelijkertijd het bevolkingsaantal toeneemt, staat het basisonderwijs onder druk. Zo zitten in één klas soms tot 80 kinderen. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.

De kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren is dan ook een grote uitdaging. De opleiding van de leerkrachten is niet toereikend, zowel voor toekomstige leerkrachten (pre-service) als voor leerkrachten in dienst (in-service). De onderliggende oorzaken zijn onder andere de slechte arbeidsvoorwaarden voor lesgevers, de zwakke organisatiecultuur en de beperkte onderwijs- en leercompetenties van de lectoren.

VVOB draagt met het Teacher Training Support Programme bij tot de professionalisering van de instituten voor lerarenopleiding. Hierdoor zal op termijn ook de kwaliteit van het onderwijs zelf verbeteren.

Doelstelling: 

Het Teacher Training Support Programme startte in 2008 en loopt tot eind 2013. De specifieke doelstelling van dit programma is de verbetering van de kwaliteit van pre-service- en in-service-lerarenopleiding voor basisonderwijs in Zambia, al dan niet via afstandsonderwijs.

Het programma heeft verschillende pijlers die bijdragen aan de verbetering van de onderwijskwaliteit in de lerarenopleiding. Via het opzetten van systemen voor levenslang leren binnen de hogescholen wordt het lesgeven en leren verbeterd. Daarnaast ondersteunt het programma de ontwikkeling, implementatie en verbetering van afstandsonderwijs. Tot slot stimuleert het programma de toegang tot kwaliteitsvolle materialen en methodes door middel van ICT.

Partners

Het Teacher Training Support Programme werkt samen met het Zambiaanse ministerie van Onderwijs, de strategische partner. Vooral met de directoraten Education and Specialised Services en Distance Education wordt nauw samengewerkt.

De twaalf instituten voor lerarenopleiding (met o.a. het National In-Service Teachers College (NISTCOL) en het Zambia Institute of Special Education (ZAMISE)) zijn onze operationele partners. Het programma probeert ook andere, relevante belanghebbenden te betrekken bij haar activiteiten.

Werkwijze: 

Het Teacher Training Support Programme heeft drie kernactiviteiten: permanente vorming, afstandsonderwijs en ICT in het onderwijs.

Permanente vorming

Het programma versterkt het levenslang leren in de lerarenopleiding. Elke lerarenopleiding richtte ook haar eigen comité rond permanente vorming op. Via actieplannen proberen ze te werken naar de verbetering van onderwijs en leren in hun instelling. VVOB begeleidt dit proces. Vertegenwoordigers van elke lerarenopleiding ontmoeten elkaar een paar keren per jaar om van en met elkaar te leren. Tijdens deze bijeenkomsten delen ze successen, expertise en ervaringen.

Afstandsonderwijs

Alle lerarenopleidingen zijn bezig met het opzetten van afstandsprogramma’s. VVOB ondersteunt dit proces. Regelmatig komen coördinatoren van het afstandsonderwijs samen om ervaringen uit te wisselen en getraind te worden. Op die manier worden competenties versterkt.

ICT in het onderwijs

VVOB werkt in Zambia ook rond ICT in het onderwijs. Zowel het materiaal (zoals laptops, beamers, netwerk) als de technische en pedagogische ondersteuning staan centraal. Binnen ICT gaat het programma vooral bottom-up te werk: lesgevers krijgen begeleiding bij het uitproberen van nieuwe technieken en materialen. Deze goede praktijkvoorbeelden worden gedeeld met de bredere onderwijsgemeenschap. In het kader daarvan investeert het programma nu in het opzetten van een Zambiaans Kenniscentrum. Dit (digitale) centrum zal colleges een betere toegang geven tot kwaliteitsvol onderwijsmateriaal.